Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

CO WY NA TO? - Kilka myśli o państwie - 2
Ks. bp Alfons Nossol - Przez miłosierdzie Boże... - 3
Abyśmy byli jedno - modlitwa - 4
Zbigniew Nosowski - Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku... - 5
Ks. Piet van Veldhuizen - Z nami lub bez nas - 9
SYNOD 1989 - SPRAWOZDANIE - 10
Włodzimierz Zuzga - Teologia procesu - 16

Krystyna Lindenberg - Siedemdziesiąt procent - 19
Włodzimierz Zuzga - Przed XXII Zgromadzeniem Ogólnym Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych - Seul 1989 - 21
Roman Bäcker - Czyńcie ziemię sobie poddaną... - 23
Rozmowa z ks. bp. Elemerem Kocsisem - Kościół znów musi stać się sumieniem społeczeństwa - 26
Jacques Berset - Ewangelicka wiosna w Chinach - 27
Stanisław Brotnicki - Dziesiąte: „Nie pożądaj” - 27
LISTY - 30
Wanda Mlicka - Pierwszy rozdział Księgi Genesis - MYŚLANE NOCĄ - 32
Tadeusz Władysław Świątek - Fabryka Fortepianów i Pianin "J. Kerntopf i Syn" - 33
W. Z. - Urszula Augustyniak i Tadeusz Oracki, czyli wiosna w historiografii ewangelicyzmu polskiego - WŚRÓD KSIĄŻEK - 37
Lech Wałęsa do wyborców - W sprawie mniejszości - 38
„Neonaziści w NRD?” - Z PRASY - 47