Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

okladka 9 10 1989CO WY NA TO? - Tolerancja, czyli stan (chwilowej) bezradności? - 2
Ks. Jürgen Schroer - Moc przebaczenia - 3
W 50. rocznicę tamtego dnia - list - 4
Odpuść nam nasze winy... - modlitwa - 4
Krystyna Lindenberg - Dzień odnowionej nadziei - 5
Ks. Bogdan Tranda - Za kogo mnie uważacie? - 8
Moglibyście nam pomóc w odbudowaniu życia religijnego - ROZMOWA z KS. JULIUSZEM NORWILĄ - 12
Ks. bp Zdzisław Tranda - Nowa ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - 15
Witold Brodziński - Gwarancje wolności sumienia i wyznania - 17

Przemysław S. Koroza - Mormoni - 19
Karol Karski - Z działalności Światowej Rady Kościołów - 22
Rudolf Dominik - Dzieje Osterloffów (cz. 1) - 25
Olgierd K. Benedyktowicz - Poradnictwo pastoralne - 28
Małgorzata Barcikowska - Szabat - 31
Ks. André Appel - Protestanci w dzisiejszej Francji - 35
Wanda Mlicka - Nie troszczcie się więc i nie mówcie - MYŚLANE NOCĄ - 37
Tadeusz Władysław Świątek - Towarzystwo Akcyjne Zakładów Mechanicznych "Bormann, Szwede i Spółka" - 38
Jak czytać Pismo święte? - WŚRÓD KSIĄŻEK - 41
Nie wolno milczeć - LISTY - 42