Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nie tędy droga (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda: Pokój Królestwa Bożego (kazanie) – 3
O POJEDNANIE I POKÓJ (modlitwa) – 4
A. Sękowska: Okolicznościowy bukiet – 6
J. Świderski: Nie będzie imię Twoje zapisane na piasku... – 7
X ZGROMADZENIE KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH (KKE) – PRAGA 1992
K. Lindenberg: Bezsilność czy nadzieja? – 8
PRZESŁANIE –11

Chcemy żyć jak ludzie... Rozmowa z Vierą Suhankovą i Ludmiłą Berediovą z Nowego Sadu – 13
Ks. bp Z. Tranda: Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy – 15
„OBECNI..." – KARTY Z DZIEJÓW EWANGELIKÓW WARSZAWSKICH – Od Redakcji – 16
K. Lindenberg: 200 LAT CMENTARZY EWANGELICKICH NA WOLI – 17
W. Kriegseisen: Ewangelicy warszawscy w dobie Sejmu Czteroletniego. Miejsce zamieszkiwania, zawody, zamożność – 19
W. Mlicka: Nie mam człowieka – 23
CI, KTÓRZY ZGINĘLI  Znaki zapytania. Wspomnienie o Stanisławie Bretschu pióra Aleksandry Sękowskiej – 24
T. W. Świątek: Polskie Zakłady Philips SA Warszawskie firmy ewangelickie – 26
Zarówno prawie śmierć w pałac bogaty. Nogą swą trąca, jak w ubogie chaty (Wśród książek) – 28