Drukuj

Bardziej katoliccy niż Papież (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Apostolskie wezwanie i nasza odpowiedź (kazanie) – 3
Panie Jezu Chryste... Modlitwa – 4
W 30 LAT OD SOBORU WATYKAŃSKIEGO II
  Od redakcji – 5
Ks. L. Vischer: Czy to jest „jedność, jakiej szukamy”? (cz. 1) – 5
K. Karski: Znaczenie Soboru Watykańskiego II z perspektywy ewangelickiej – 8
H. Bortnowska: Skrzydła hipopotama – 10

Z OBRAD KOMITETU NACZELNEGO ŚRK– 12
K. Karski: Konrad Raiser. Sylwetka nowego sekretarza generalnego ŚRK – 12
Nie przywileje, ale praworządność. Rozmowa z ks. Aleksandrem Kubeliusem – rozm. K. Lindenberg – 14
J. Turnau: Jedynym Kapłanem jest Chrystus. Wspomnienie o ks. Janie Ziei –16
W. Mlicka: Na początku było Słowo... Myślane nocą – 18
  BIBLIJNA KSIĄŻKA ADRESOWA (Wśród książek) – 19