Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Prorocy złej nowiny (Co Wy na to?) – 2
Ks. P. van Veldhuizen: Cicha moc w świętą noc (kazanie) – 3
Ks. B. Tranda: Wcielenie – 5
M. Kwiecień: Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu. Boże Narodzenie w kolędach i pastorałkach – 7
Powołanie. Z Marcinem Tyrną, senatorem RP i przewodniczącym „Solidarności” Podbeskidzia, rozmawia B. Stahlowa – 9
Bóg jest niezmienny (Jaki jest Bóg?) – 11
K. Lindenberg: Czując Bożą opiekę... Opowieść o Irmie Koterowej (Polskie losy) – 14

O dwóch przekładach biblijnych (Wśród książek) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
Listy – 21