Drukuj

Samotność? Cóż po ludziach? (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Sens Chrystusowej ofiary (kazanie) – 3
O dar pewności (modlitwa) – 4
Ks. B. Tranda: Pytania o pokutę – 5
Noe - wierność wśród szyderstw (Ludzie Biblii) – 7
Kościoły to nie skansen liturgiczny. Rozmowa z ks. Janem Sergiuszem Gajkiem MIC o soborowym Dekrecie o Kościołach wschodnich, cz. II – 8
K. Lindenberg: U Stołu Pana. Razem czy osobno? (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan) – 10
J. Kubacki: Spotkanie tradycji (Być mniejszością w Holandii) – 12

70 lat i co dalej? (Listy) – 15
M. Wittels: Taizé – pielgrzymka do źródeł Ewangelii – 16
Leczenie amnezji (Wśród książek) – 19
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Fala plebiscytowa a reforma Kościoła (Z prasy) – 24