Drukuj

Lekcja wychowania obywatelskiego (Co Wy na to?) – 2
Ks. B. Tranda. Świadkowie Zmartwychwstania (kazanie) – 3
G. C. Berkouwer: Słabość Boża – 5
Tomasz – tropiciel prawdy (Ludzie Biblii) – 6
K. Lindenberg: Odfrunął kolorowy ptak. Wspomnienie o Halinie Cumftowej – 8
J. Rudniański: Instrumentalność i nieinstrumentalność wiary. Część I – 10
T. J. Zieliński: Po której stronie stanąć? Głos w dyskusji – 14
A. Aduszkiewicz: Kościół po komunizmie, katolicyzm po komunizmie (Wśród książek) – 16

Ewangelia według św. Jana. Przekład ekumeniczny (Fragmenty) – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Lech przegląda się w oczach Rusa (Z prasy) – 24