Drukuj

Dobre nowiny (Co Wy na to?) – 2
Ks. J. Stahl: Między Starym i Nowym (kazanie) – 3
W. Bender: Jan Łaski znowu na obczyźnie? – 5
K. Lindenberg: Polska z lotu ptaka i znad grządki cebuli – 8
D. Niewieczerzał: Jawornickie impresje – 10
T. J. Zieliński: Elementarz dogmatyki ewangelickiej (Wśród książek) – 12

I. Scholl: Wspólne śpiewanie. Pięciolecie Chóru Kameralnego przy stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej – 16
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
M. Kwiecień: O Marii – ekumenicznie – 19