Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Istotna różnica (Co Wy na to?) – 2
Ks. A. Skowronek: Nasze ułomne kaznodziejstwo (kazanie) – 3
Słowo może być... (modlitwa) – 4
Ks. M. Czajkowski: Zachwyćmy się Ewangelią – 5
Dni biblijne: świąteczne i powszednie. Rozmowa z Barbarą Enholc-Narzyńską, dyrektorem Towarzystwa Biblijnego w Polsce – 7
Lidia - kobieta o sercu otwartym dla Boga i dla ludzi (Ludzie Biblii) – 10
Janowa relacja o wskrzeszeniu Łazarza w przekładzie czterech ekumenistów – 12

M. Kwiecień: Biblia bez barier (Wśród książek) – 14
E S Hassę: Człowiek Stwórcą? Inżynieria genetyczna – pokusa poprawiania Boga – 16
W. Mlicka: Myślane nocą – 19
S. Joanna Lossow: Ekumeniczne świadectwo o. Mariana Pirożyńskiego, redemptorysty – 20
K. Lindenberg: Być jak ziarno, z którego wyrasta drzewo. Światowy Dzień Modlitwy Kobiet – 21