Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Żartobliwe słowo na „e” (Co Wy na to?) – 2
Halina Płoszek-Berndt: Panuj – i strzeż! (kazanie) – 3
Zacznij od końca, Panie! (modlitwa) – 4
W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. JERZEGO STAHLA
Danuta Dunin-Wąsowicz: Takim go pamiętam – 5
Witold Brodziński: Opiekuńczy starszy brat – 6
Monika Kwiecień: Największa parafia Księdza Jerzego – 8
S. Danielle Clergue: Pielgrzymowanie do Jeruzalem – 10

Ks. bp Alfons Nossol: Realizm polskiej nadziei ekumenicznej w świetle nauczania Jana Pawła II w Ojczyźnie – 12
Ewangelia w działaniu. Rozmowa z pastor Agnes von Kirchbach, proboszczem parafii ewangelicko-reformowanej w Paryżu – 16
Krystyna Lindenberg: Teologia, duchowość, kobiety – 18
Tadeusz J. Zieliński: Ruch oazowy obszarem zbliżenia protestancko-katolickiego (Wśród książek) – 21
Wanda Mlicka: Myślane nocą – 25
Głos sprzed dziesięcioleci – 26
Monika Kwiecień: Biskup Nossol doktorem honoris causa ChAT – 28
Jak goić rany? (Z prasy) – 32