Drukuj

Manewry szkolne (Co Wy na to?) – 2
M.  Kwiecień:  „...czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi?” albo co oznacza Pięćdziesiątnica (kazanie) – 3
K. Lindenberg: Ubóstwo w Europie – 5
K. Brzezińska: Zagubionym na drodze – 8
Odpowiedzialność za drugiego człowieka. Rozmowa z Wandą Falk, pełnomocniczką  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego ds. diakonii – 10

Pod skrzydłami Opatrzności. Opowieść Bogdana Żuralskiego. Część II (polskie losy) – 13
Głos sprzed dziesięcioecli – 17
Ks.  M.  Kwiecień:  Wola Boża i Boży dopust. Studium biblijne na przykładzie Bileama i Hioba (Część II) – 18
W. Mlicka: Myślane nocą – 20
Wykluczeni (Z prasy) – 24