Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Wojna krzyżowa (Co Wy na to?) – 2
Ks. bp Z. Tranda: Wsłuchajmy się w polecenie Mistrza (kazanie) – 3
Stajemy przed Tobą (modlitwa) – 4
K. Lindenberg: Zapuśćcie sieć. Synod 1998  – 5
Ks. L. Tranda: Największe przykazanie – 9
D. Niewieczerzał: „...będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego...” To znaczy jak? – 10
Ks. bp Z. Tranda: Walka o krzyże w Oświęcimiu – bez końca? – 12

S. Piwko: Myśl etyczna w nauce Jana Kalwina   – 14
J. Mańkowski: Mity Greków i Rzymian – nasze dziedzictwo – 17
N. de Lacoste: 400-lecie edyktu nantejskiego w oczach Francuza   – 20
Tolerancji można się uczyć – 22
Ks. bp Z. Tranda: Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego we Francji – 23
A. Aduszkiewicz: Zaufanie kluczem do przyszłości (Wśród książek) – 2
W. Mlicka: Myślane nocą – 26
Ordynacja mgr. teologii Krzysztofa Górala – 27
Nadzieja w beznadziejnej sytuacji  – 28