Drukuj

Miarka za miarkę (Co Wy na to?) – 2
Ks. M. Kwiecień: Zjedz, idź i mów (kazanie) – 3
  Wszechmogący Boże, Ojcze nasz...(modlitwa) – 4
K. Karski: Geneza Światowej Rady Kościołów – 5
Ks. A. Skowronek: Dlaczego Kościół katolicki nie zabiega o członkostwo w Ekumenicznej Radzie Kościołów? Ważny przedmiot ekumenicznego dialogu u progu roku 2000 – 9
Wyjątki z „Katechizmu ekumenicznego” (Głos sprzed dziesięcioleci) – 12

K. Brzechczyn: Teologia polityczna Martina Luthera Kinga. Próba krytycznej rekonstrukcji (cz. I) – 13
I. Strawska: Ewangelicki panteon z lukami (Wśród książek) – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 19
K. Lindenberg: Z nadzieją w nowe tysiąclecie – 20
K. Walter: „Powstań, zajaśniej, gdyż zjawiła się twoja światłość” – 22