Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Trudna wolność (Co Wy na to?) – 2
Ks. S. Koroza: Jak żyć, by podobać się Bogu (kazanie) – 3
D. Bonhoeffer: Czyste serce – 5
A. Aduszkiewicz: Papież, papiestwo, prawda – 5
J. Świderski: Przygotowanie młodych ludzi do godnego życia to nasze „być albo nie być”. V Forum Inteligencji Ewangelickiej  – 8
M. Rose: Czas życia, czas śmierci – 10

Oświadczenie zboru ewangelicko-reformowanego w Warszawie z 29 października 1918 roku jako w chwili odrodzenia się Państwa Polskiego. Fragmenty (Głos sprzed dziesięcioleci) – 12
J. Makólska-Kowalska: W moich oczach. Wspomnienie o Andrzeju i Marku Długoszowskich (Ci, którzy zginęli...) – 12
R. M. Leszczyński: Myśl etyczno-społeczna Tomasza Müntzera – 15
W. Mlicka: Myślane nocą – 18
M. Kwiecień: Leczenie śmiercią (Wśród książek) – 19
K. Skuza: 29. Zgromadzenie Generalne EYCE – 21