Drukuj

W cudzej skórze – w cudzym pięknie (Co Wy na to?) – 2
K. Barth: Dwojaka nowina Adwentu (kazanie) – 3
Panie, Boże nasz kochany! (modlitwa) – 5
J. Schaeffer: Kronika zaangażowania Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych na rzecz sprawiedliwości i praw człowieka – 6
Świat nie jest lepszy... Rozmowa z Bogusławem Stanisławskim, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce – 10

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Fragmenty – 13
Modlitwa przeciw torturom. Rozmowa z członkiniami modlitewnej grupy ACAT (Akcja Chrześcijan na rzecz Zakazu Tortur) – 14
M. Colin: Czy słyszeliście o fiat Józefa? – 15
J. Świderski: Nie tylko zwierzchnik duchowieństwa – 17
W. Mlicka: Myślane nocą – 19