Drukuj

Spis treści:

2 Od redakcji

3 ks. Tomasz Pieczko Odkryć siebie naprawdę
Czym jednak tak naprawdę jest „zaparcie się samego siebie”? „Zaprzeć się samego siebie” oznacza odrzucenie siebie jako centrum świata. Oznacza odrzucenie przekonania, że tylko to, co ja myślę, jest jedyną rzeczą mającą wartość.

5 Warto przeczytać A wy za kogo mnie uważacie?

5 Jarosław Świderski Budynek kościoła wynajmę...
Dlaczego film rozgrywający się na kościelnych schodach, czy przedstawiający nawet dość kontrowersyjny (…) pogrzeb nie budzi sprzeciwów, a już filmowanie we wnętrzach kościelnych pokazu mody ślubnej – zdecydowanie tak?

6 ks. Krzysztof Góral Wizyta w bratnim Kościele na Węgrzech
W Debreczynie odbył się Synod węgierskojęzycznego Kościoła Obszaru Karpat. Na obradach obecni byli reprezentanci Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.

7 Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie
Pod hasłem „Czas zmian” odbył się w Zelowie Tydzień Ewangelizacyjny. W ramach imprezy prowadzone były półkolonie dla dzieci, odbywały się seminaria, koncerty i ewangelizacje.

7 Nowy pastor
Ks. Tomasz Pieczko został nowym administratorem parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Zastąpił na tym stanowisku ks. Romana Lipińskiego, który przechodzi na emeryturę i przenosi się do Warszawy.

8 Michał Karski Forum Ewangelickie w Koszalinie
Pod hasłem „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości” odbyło się XIX Forum Ewangelickie. Jego uczestnicy dyskutowali o roli kobiet, mężczyzn, duchownych, świeckich i mediów w Kościele przyszłości.

10 Konsultacje polsko-niemiecko-litewskie Wilno 2013
Głównym tematem spotkania przedstawicieli Kościołów reformowanych z Polski, Litwy i Lippe w Niemczech była 450. rocznica wydania Katechizmu Heidelberskiego i jego znaczenie dla współczesnych Kościołów reformowanych. Wspominano też wydaną 450 lat temu Biblię brzeską.

11 Małgorzata Wittels Wierny młodzieńczym ideałom. Wspomnienie o Stanisławie Wernerze
Był człowiekiem o szerokich horyzontach i licznych zainteresowaniach, życzliwym ludziom i chętnie niosącym pomoc, gdy była potrzeba.

12 Irena Scholl Wspomnienie o Janie Zaunarze
Z Jankiem spotykałam się latem w podwarszawskiej Kobyłce i nad morzem, niekiedy zimą rodziny Sanderów i Zaunarów wybierały się do Zakopca, jak się wówczas mówiło o Zakopanem. Zaś od 1936 r. wspólne były niemal wszystkie niedziele i oczywiście święta.

15 Magdalena Oleksiewicz Luter – twórca muzyki kościelnej
Głównymi źródłami inspiracji dla tworzenia śpiewnika, jak i kolejnych utworów muzyki ewangelickiej, były pieśni braci czeskich, teksty tłumaczone z łaciny oraz melodie kościelne i świeckie, ludowe.

17 Grzegorz Michalak Nabożeństwo żałobne po zgonie Aleksandra I
W grudniu 1825 r. ziemie polskie obiegła wieść o śmierci Aleksandra I, który był zarazem królem polskim. Z tej okazji w kwietniu następnego roku w wielu warszawskich kościołach zostały odprawione nabożeństwa żałobne za zmarłego władcę.

18 Rafał Marcin Leszczyński Kalwin a Biblia brzeska
Reformator genewski co prawda nie brał bezpośredniego udziału w pracach nad Biblią brzeską, atoli w pewien sposób przyczynił się do jej powstania, zachęcając ewangelików wyznania helweckiego w Rzeczypospolitej do podjęcia działań zmierzających ku przetłumaczeniu i opublikowaniu Pisma Świętego w języku polskim.

23 ks. Roman Lipiński Pastorskie czytanie Katechizmu Heidelberskiego
Po ponad trzydziestu latach pracy z użyciem Katechizmu Heidelberskiego wiem, że nie podaje on sztywnych formuł nauczania kościelnego czy definicji pojęć ważnych w życiu wiary.

27 Ewa Jóźwiak Pomocnice reformacji – cz. 2
Mniszki, które z powodu reformacji opuściły klasztor, a potem żony i matki, diakonki służące ludziom potrzebującym, władczynie, uczone i nauczycielki. Przeważnie stały w cieniu mężczyzn. Służyły z cierpliwością, wytrwałością i odwagą. Nie były po prostu obserwatorkami reformacji, ale czynnie w niej uczestniczyły.

30 Michał Karski Pytania o religię
W warszawskiej Zachęcie zaprezentowano wystawę „In God We Trust”, mającą ukazać bogactwo wierzeń i praktyk religijnych w Stanach Zjednoczonych. Wystawa ta nie pokazuje nic przełomowego czy odkrywczego, jednak po raz kolejny stawia pewne pytania, które są ciągle aktualne, także w kontekście polskim.

 

Jednota 3/2013

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2013:


Informacje o prenumeracie