Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

3 ks. Roman Lipiński Czy to trudne zaproszenie?
Może to trudne, by nie skupiać się wyłącznie na sobie, na swoim przemyśleniu i przeżyciu, ale dostrzec obok siebie innego człowieka, dostrzec tu, w ławkach kościelnych, tam, w domu zborowym, i tam, gdzieś w życiu.

5 Warto przeczytać Nawracać czy nie nawracać?

5 Jarosław Świderski Nauka płynąca ze słów dawno napisanych
Dziś, gdy dokładne poznawanie tych prastarych ksiąg i tysięcy traktatów napisanych na ich temat zostało znakomicie ułatwione przez techniki elektroniczne (…), pytanie o poprawność przekładów (…) staje się coraz bardziej aktualne.

6 Ewa Jóźwiak Po Synodzie
W Zelowie obradował Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Podczas posiedzenia wybrano nowy Konsystorz i Synodalną Komisję Rewizyjną, uchwalono budżet Kościoła oraz kontynuowano dyskusję nad nowelizacją Prawa Wewnętrznego.

6 ks. Roman Lipiński Ekumeniczny kongres
Relacja z międzynarodowego kongresu ekumenicznego, który odbył się w Zurychu i był poświęcony przygotowaniu do obchodów rocznicy reformacji w 2017 r.

7 Mateusz Jelinek Interdyscyplinarne spojrzenie na Biblię brzeską
W Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Biblia brzeska w 450-lecie wydania przekładu. Historia, język, kultura, teologia”, zorganizowana wspólnie przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną oraz Uniwersytet Warszawski.

10 Mateusz Jelinek Jubileusz Biblii brzeskiej
Podsumowanie tegorocznych wydarzeń związanych z 450. rocznicą wydania Biblii brzeskiej.

10 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska Dzień Holenderski 2013
Relacja ze spotkania osób zaangażowanych w kontakty Kościołów ewangelickich w Holandii i Polsce.

11 Poczucie powszechności Kościoła z ks. Piotrem Gasiem rozmawia Michał Karski
Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów jest ciekawym doświadczeniem, które daje możliwość spotkania naszych sióstr i braci chrześcijan różnych tradycji w wymiarze globalnym. Daje poczucie powszechności Kościoła, ale też złożoności sytuacji, w jakiej żyją ci bracia i siostry.

13 Biruta Przewłocka-Pachnik Wspomnienie o Olgierdzie Przewłockim
Inżynier, żołnierz, członek AK, powstaniec, budowniczy Warszawy, „wróg Polski Ludowej”, wreszcie człowiek zaangażowany w życie parafii i Kościoła ewangelicko-reformowanego. Jesienią minęło 50 lat od jego śmierci.

14 Michał Karski Premier, który inspirował się Bonhoefferem
Warto wspomnieć o kontaktach ekumenicznych Tadeusza Mazowieckiego i jego zainteresowaniu ewangelickim teologiem Dietrichem Bonhoefferem.

15 ks. Ulrich Barniske Aktualność Katechizmu Heidelberskiego
Katechizm Heidelberski jest ekumeniczną książką bez zacięcia konfesjonalizmu. Dostrzegamy w nim wielkie zainteresowanie żywym zborem. W zborze żyje Kościół. Dlatego jest ważne, by kuszony zbór podtrzymywał i ćwiczył wyznawanie wiary.

19 Ewa Jóźwiak Luter z Olsztynka
Oryginalny XVII-wieczny kościół ewangelicki w Rychnowie to jeden z ostatnich przykładów ludowego ewangelickiego budownictwa sakralnego na Mazurach, a także jeden z niewielu z portretem Marcina Lutra. Jego replika, znajdująca się w skansenie w Olsztynku, też ma swojego Lutra.

21 Małgorzata Grzywacz Między krzyżem a swastyką
Rewolucja nazistowska w Niemczech nie mogła pomijać spraw religii. „Czas III Rzeszy był dla niemieckiego protestantyzmu niewolą babilońską” – pisał Manfred Gailus.

25 Jerzy Sojka Demony wpuszczone do Kościoła
Prześledzenie korzeni ideowych ruchu Niemieckich Chrześcijan jest dla protestanta trudnym doświadczeniem, które jednak pozwala lepiej rozumieć, dlaczego tylu z ewangelików niemieckich ochoczo „pracowało dla Führera”.

29 Grzegorz Pełczyński Naród – bogoiskatiel
Spośród określeń, którymi opatrywano naród rosyjski, godnym szczególnej uwagi jest bogoiskatiel, czyli szukający Boga. Fenomen, który kryje się pod tym określeniem, jest związany z Rosjanami niezależnie od epoki czy miejsca w hierarchii społecznej.

31 Janusz Małłek Ważne, interesujące i wartościowe
Recenzja książki „Biblia brzeska – historia, język, teologia”.

 

Jednota 4/2013

 

Kup JEDNOTĘ nr 4/2013:


Informacje o prenumeracie