Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

ks. Dariusz Chwastek: Otwarty umysł i serce
Naszym istotnym zadaniem i powołaniem jest krzewienie w naszym otoczeniu ducha Chrystusowego, czyli ducha miłości i prawdy. Dlaczego? Ponieważ pozwala nam w Bogu widzieć Ojca, a w ludziach nasze siostry i braci.

Modlitwa

Warto przeczytać: Warto przeczytać (1/2014)

Jarosław Świderski: Ekumenia równiejszych?
Coraz częściej przekonuję się, że aby właściwie zrozumieć to, co aktualnie dzieje się wśród chrześcijan, trzeba cofać się do czasów opisanych w Nowym Testamencie i próbować wyrazić ówczesne dylematy przy pomocy współczesnego języka i współczesnych pojęć.

Ewa Jóźwiak: Jedność – dar i zadanie
Wspólnota Stołu Pańskiego to nasze „dobro własne” od lat. Tego roku stało się świadectwem już dokonanej jedności, choć jeszcze niedoskonałej, niepełnej. Nareszcie!

Zbigniew Nosowski: Lepiej późno niż wcale
Tegoroczne obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim przyniosły wreszcie rozwiązanie gorszącego problemu, jakim jest obecność w katedrze sandomierskiej obrazu przedstawiającego rzekome męczeństwo katolickich dzieci w tym mieście wskutek żydowskiego „mordu rytualnego”.

Barbara Stahlowa: Miał czas dla ludzi. Ks. bp Jan Niewieczerzał – w 100. rocznicę urodzin
Ksiądz Jan nie miał w sobie nic z dostojnika kościelnego. Do końca życia pozostał bezpośrednim, skromnym człowiekiem, obdarzonym zresztą wielkim urokiem osobistym i poczuciem humoru. Jego obcowanie z ludźmi nacechowane było ciepłem i serdecznością. Nie znaczy to wcale, że był postacią cukierkową.

12  Karol Karski: Szczery ekumenista. Ks. bp Jan Niewieczerzał – w 100. rocznicę urodzin
Bez przesady można powiedzieć, że jako prezes Polskiej Rady Ekumenicznej był ks. bp Niewieczerzał właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Obejmował to stanowisko w sytuacji, gdy ekumeniczna społeczność była poważnie skłócona ze sobą. Za podstawowe swoje zadanie uznał więc uzdrowienie wzajemnych relacji między Kościołami. I ten zamiar zdołał w pełni zrealizować.

16  Ewa Jóźwiak: Ekonomista i ekumenista. Henryk Sachs (1870–1934)
Z okazji przypadającej w 2014 r. 80. rocznicy śmieci Henryka Sachsa – ekonomisty, działacza społecznego i kościelnego – chcemy przypomnieć tę postać ważną dla Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.

20  Tadeusz J. Zieliński: Kościół Ekumeniczny w Szwecji
Szwecja stała się kolejnym krajem, w którym zaistniał protestancki Kościół unijny. Jest nim utworzony w 2011 r. Kościół Ekumeniczny – wspólnota łącząca prezbiterian, baptystów i metodystów. Nowa denominacja jest efektem wieloletnich dążeń zjednoczeniowych trzech macierzystych wspólnot konfesyjnych.

22  Polka księdzem w Szkocji
Julia Lewandowska, polska teolożka ewangelicko-reformowana, została ordynowana na pastorkę w Kościele Szkocji. Będzie pracować w połączonej parafii Kirkwall East i Shapinsay na Orkadach – wyspach znajdujących się na północy Szkocji.

23  Jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie – z Iwoną Baraniec rozmawia Michał Karski
Na konferencjach klimatycznych obecni są m.in. chrześcijanie, buddyści, hinduiści, muzułmanie z całego świata. Jako ludzie wiary staramy się pokazać światu, że pomimo tych różnic, które są między nami, jest coś, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy tak samo odpowiedzialni za stworzenie, które zostało nam darowane.

26  Dariusz Bruncz: Owoc dialogu
Dokument dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego „Od konfliktu do komunii” nie jest teologiczną wirtuozerią. Jednak jego mocną stroną jest ukazanie zmian w mentalności wyznaniowej, dokonujących się ponad warstwą oficjalnego ekumenizmu, z opóźnieniem reagującego na realne manifestacje jedności między luteranami a rzymskimi katolikami.

29  Joanna Pawłowska: Męczeństwo w judaizmie
Męczeństwo, określane hebrajskim terminem Kidusz HaSzem (uświęcenie Imienia Bożego), miało ogromny wpływ na kształtowanie się żydowskiej myśli filozoficznej i teologicznej. Czy po Szoah pojęcie męczeństwa w judaizmie mogło ulec metamorfozie?

33  Anna Kuśmirek: Obraz ręki Pana a biblijny Exodus
Ręka Boża to centralny motyw Wyjścia, a także różnych opowiadań o Wyjściu z Egiptu w całej Biblii hebrajskiej, symbolizujący moc Boga, który interweniuje i działa w historii. Obraz ręki Bożej występuje w niej łącznie 2155 razy, w tym 345 razy w opowiadaniach o Wyjściu.

34  Joanna Mielczarek: Tłumaczenie Biblii a uformowanie się literackiego języka polskiego
Istnieje ścisły związek między powstaniem i funkcjonowaniem tłumaczeń Biblii a formowaniem się języka polskiego jako języka literackiego w całym tego słowa znaczeniu, a więc narzędzia zdolnego obsłużyć wszystkie – konkretne i oderwane – dziedziny życia.

38  Maria Wolska-Brodzińska: Setne urodziny Marii Skierskiej
Parafia i dom pastorostwa Skierskich na Lesznie od najmłodszych lat były również w jakimś sensie także jej domem. Spędziła tam swoje dzieciństwo i lata młodości.

39  egzegeza.pl
O serwisie internetowym poświęconym egzegezie biblijnej.

39  Joanna Rączkowiak: Luteranki głoszą Słowo
O książce „Postylla kobiet”, zawierającej kazania polskich teolożek ewangelickich.

40  Bogu na chwałę
O płycie Zelowskich Dzwonków „Bogu na chwałę”.

 

Jednota 1/2014

 

Kup JEDNOTĘ nr 1/2014:


Informacje o prenumeracie