Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści:

3  Małgorzata Platajs: Szczęście
Co to znaczy dzisiaj bliskość, intymność? Nie jesteśmy przecież blisko nawet z samym sobą, bo nie mamy czasu na osobistą refleksję, na przemyślenia, na modlitwę. Chorobą współczesności jest samotność, bo często nie mamy nikogo, z kim moglibyśmy być naprawdę blisko. A bliskość z Bogiem?

5  Warto przeczytać: Dialog

5  Jarosław Świderski: Czy na pewno chcemy mieć rację?
Czy często zastanawiamy się nad rolą, jaką w tak bardzo skonfliktowanym naszym polskim społeczeństwie powinni spełniać ci, którzy przynajmniej uważają się za chrześcijan?

6  Michał Karski: Reformowani z całej Europy w Warszawie
W Warszawie odbyło się spotkanie Rady Regionu Europy Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Przedstawiciele kilkudziesięciu europejskich Kościołów reformowanych dyskutowali o postkomunistycznym dziedzictwie mającym wpływ zarówno na wschodnią, jak i zachodnią część Starego Kontynentu.

8  Nie szufladkujemy naszego chrześcijaństwa – z ks. Setrim Nyomim rozmawia Michał Karski
Nasza wiara wzywa nas do tego, by rozmawiać ze społeczeństwem. Czytamy Biblię nie tylko dla naszego rozwoju duchowego, ale też po to, by się zastanowić, co możemy dać społeczeństwu.

10  Ewa Jóźwiak: Ks. Nyomi spotkał się z władzami polskiego Kościoła reformowanego
Sekretarz generalny Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych ks. Setri Nyomi spotkał się z biskupem Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Markiem Izdebskim, prezesem Synodu Ewą Jóźwiak i notariuszem Synodu ks. Romanem Lipińskim.

11  Michał Karski: Ks. Ferguson sekretarzem generalnym ŚWKR
Kanadyjski duchowny ks. Christopher Ferguson został wybrany na nowego sekretarza generalnego Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. 1 sierpnia zastąpi na tym stanowisku pochodzącego z Ghany ks. Setriego Nyomiego, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 14 lat.

11  Ewa Jóźwiak: Goście z Kościoła Nadrenii
Ks. bp Marek Izdebski spotkał się z przebywającymi w Polsce gośćmi z Ewangelickiego Kościoła Nadrenii: ks. nadradcą Barbarą Rudolph i ks. prezesem Manfredem Rekowskim.

11  Wprowadzenie ks. Tomasza Pieczko w służbę proboszcza
Ks. bp Marek Izdebski wprowadził w służbę proboszcza parafii zelowskiej ks. Tomasza Pieczko, dotychczasowego administratora.

12  Karol Karski: Mój rok 1989
Pod koniec sierpnia 1989 r. wyjechałem na trzymiesięczne stypendium do RFN. Miałem w planie intensywne poświęcenie się studiom ekumenicznym i chrześcijańsko-żydowskim. Swoich zamiarów nie zrealizowałem w sposób zadowalający z powodu wydarzeń dziejących się w Polsce a potem także w kolejnych krajach obozu komunistycznego.

13  Ks. Zdzisław Tranda: Po dwudziestu pięciu latach...
Po dwudziestu pięciu latach spoglądam dziś w przeszłość i myślę o tym, co wówczas się wydarzyło w Polsce. Muszę to wyrazić jednym bardzo znaczącym słowem: podziw. Chodzi bowiem o zmiany, które wtedy zostały przeprowadzone w pokoju, bez walk, niemal bez przelewu krwi. Mamy dziś skalę porównawczą – Ukraina. Ile tam krwi przelano!

17  Ks. Erich Busse: Przed śmiercią jest życie. Pokojowa rewolucja 1989 r. w NRD a Kościół ewangelicki
Partia wierzyła w swój monopol na prawdę. Coraz więcej ludzi rozumiało jednak, że nie ma gotowych odpowiedzi, że można ich szukać jedynie w otwartym i szczerym dialogu. Szczególnie młodzież cieszyła się, że może znaleźć w Kościele ewangelickim przestrzeń wolną od wszechobecnej ideologii.

20  Wolność religijna ma swoje granice – z prof. Tadeuszem J. Zielińskim rozmawia Michał Karski
Religia jest w dużym stopniu obszarem manifestowania irracjonalności, co z jednej strony stanowi o jej sile, z drugiej zaś o jej słabości. Religia jest przy tym nieusuwalną częścią życia wielu ludzi, a przez to życia społecznego. Odgrywa ważną rolę inspirując nas do czynienia rzeczy wielkich, ale czasem i do popełniania podłości.

26  Irena Sosin: W kręgu gender. Dlaczego ta ideologia jest groźna?
Z całości dyskusji o gender wyłania się chaos pojęciowy i merytoryczny generujący dużo trudnych emocji takich jak lęk, gniew, złość, niepewność, zagubienie, ale także i ciekawość.

34  Anna Tomkiel-Cope: Zdrowa osobowość uwzględniająca aspekt kobiecy i męski
Chrześcijaństwo ukierunkowuje wszystkich ludzi na podobne tory, ale zarówno indywidualna relacja z Bogiem, jak i czytanie Pisma Świętego oraz wpływy nauczycieli mogą oddziaływać na nas wielorako.

38  Listy
Ks. Zbigniew Kamiński o kościołach w Rychnowie i Gierzwałdzie.

39  Ewa Jóźwiak: Pomocnice reformacji – cz. 3. Anna Wazówna
Była osobą gruntownie wykształconą. Zajmowała się ziołolecznictwem. Stworzyła azyl wyznaniowy dla ewangelików. Sprawowała mecenat nad artystami. Pod względem tolerancji religijnej wyprzedzała swoje pokolenie o całe wieki. Jako swoich współpracowników wybierała zarówno katolików jak i protestantów.

 

Jednota 2/2014

 

Kup JEDNOTĘ nr 2/2014:


Informacje o prenumeracie