Drukuj

Spis treści

3  Małgorzata Platajs: Przyjmujcie jedni drugich
Jezus, Nauczyciel i Mistrz, jadał z celnikami i grzesznikami. Czy jesteśmy gotowi z każdym zasiąść do wspólnego stołu? A czy wiemy, jakiego przyjęcia potrzebują naprawdę ci, których przyjmujemy u siebie (…) – nasi koledzy, przyjaciele, sąsiedzi? Czy wiemy, jakie brzemiona noszą? Może trzeba im pomóc je dźwigać?

5 Warto przeczytać: Żebrzący o niemożliwe

5 Jarosław Świderski: Jubileusze i wybory
Nawet dziś wielu ludzi gotowych jest ciężko pracować, aby wszystko zostało po staremu. Wobec powyższego może należy pozostawić sprawę jubileuszy historykom, a co najwyżej wykorzystać je na miłe spotkania i okazje do porozmawiania o sprawach ważnych, jak np. o dzisiejszym stanie reformowania (powrotu do źródeł) nas wszystkich?

Obradował Synod
Relacja z posiedzenia Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, które odbyło się w Zelowie.

6 Obchody Roku Jana Husa
W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Jana Husa w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w RP w Bełchatowie i w Żychlinie odbyły się konferencje poświęcone czeskiemu reformatorowi i husytyzmowi.

8 Goście z Kościoła Westfalii
Delegacja Ewangelickiego Kościoła Westfalii spotkała się z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

8 Chrześcijańsko-żydowskie spotkanie przy Psalmach
W stołecznej parafii ewangelicko-reformowanej w ramach cyklicznych nabożeństw ekumenicznych miało miejsce chrześcijańsko-żydowskie spotkanie przy Psalmach.

Michał Karski: Polscy luteranie dyskutują o ordynacji kobiet
– Równy dostęp do urzędu duchownego jest naszym świadectwem Ewangelii – mówił ewangelicki biblista prof. Jakub Slawik podczas konferencji „Ordynacja kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”. – Sprzeciw wobec ordynacji kobiet to wierność nauczaniu apostolskiemu – podkreślał natomiast Artur Welman.

11  Michał Karski: Papież pierwszy raz u waldensów
– W imieniu Kościoła katolickiego proszę was o przebaczenie za niechrześcijańskie, a nawet nieludzkie postawy i zachowania, jakich w dziejach dopuściliśmy się przeciwko wam. W imię Pana Jezusa Chrystusa, przebaczcie nam! – powiedział papież Franciszek do waldensów podczas historycznej wizyty w ich kościele.

12  Jarosław Stejskał: Bracia czescy w Zelowie, Łodzi i Żyrardowie
W latach 20. XVIII w. nastąpiło przebudzenie zarówno społeczne, jak i religijne wśród ludności Czech i Moraw. Rolnicy i chałupnicy mieli już dość poddaństwa i przymuszania do obcych im wyznań.

16  ks. Semko P. Koroza: Czym jest nasz Kościół?
To nie konflikty czy różnorodność opinii stanowią o mocy lub słabości Kościoła, ale instrumenty, jakich używa on do ich rozwiązywania, a także sama chęć skutecznego odnajdowania sposobów na ich rozwiązanie. To bowiem wprost wynika z miłości i siostrzano-braterskich więzi między jego członkami.

20  Mirosława R. Weremiejewicz: Paweł Hulka-Laskowski – Polak ewangelik
Dla Pawła Hulki bolesną sprawą było nierówne traktowanie Kościołów w Polsce. Jako ewangelik reformowany wielokrotnie doświadczył takiego stanu osobiście, ale dostrzegał też niewłaściwy stosunek władz państwowych do innych konfesji chrześcijańskich.

25  Jerzy Sojka: Kościół według Lutra i Husa
Zarówno Luter, jak i Hus podzielali przekonanie o tym, że Kościół ma wyłącznie jedną głowę – Jezusa Chrystusa. Obaj także krytycznie odnosili się do średniowiecznej interpretacji fragmentu z 16. rozdziału Ewangelii Mateusza, którą uznawano za podstawę roszczeń papieża jako następcy Piotra do prymatu.

29  Irena Scholl: Pożegnania, powitania
Wspomnienie osób związanych z działalnością Społecznego Komitetu Opieki nad Zabytkami Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

Witolda Bendera (1930–2015) – archeologa i byłego prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz Kolegium Kościelnego parafii warszawskiej – wspominają biskup-senior, prezes Synodu oraz córka:

40  Spotkanie kobiet
W czeskiej miejscowości Železna Ruda odbyło się doroczne spotkanie kobiet z Czech, Niemiec i Polski. Tematem wiodącym spotkania było życie i działalność Jana Husa.

 

Jednota nr 2/2015

 

Kup JEDNOTĘ nr 2/2015:


Informacje o prenumeracie