Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spis treści

3 Barbara Stahlowa: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę!
Bojaźń Bożą odczuwa człowiek, który uświadomiwszy sobie całą przepaść, jaka dzieli go – jako stworzenie – od Świętego Boga Stwórcy, zarazem przestaje odczuwać paraliżujący lęk i trwogę, gdyż wie, jak napisano w Psalmie 27, że „Pan jest światłem i zbawieniem”, kogóż zatem miałby się lękać?

5 Warto przeczytać: Patriarchalne stereotypy

5 Jarosław Świderski: Wrzawa w sprawie uchodźców
Każdy może jakoś pomóc uciekinierom z piekła wojny. Nasi przodkowie także takimi uciekinierami bywali, ich historie wciąż są wśród nas żywe. Pomagać można własną pracą, darami materialnymi, pieniędzmi, a w bezpośrednim kontakcie – sercem, empatią. Nie zapominając też o pewnej dozie czujności, by zapobiec nieszczęściom, które częściej pojawiają się tam, gdzie życie „odchyla się” od codzienności.

6 ks. Michał Jabłoński: Turysta i wygnaniec
Chociaż ludzie zawsze próbowali wmówić sobie i innym, że porządek przez nich ustanowiony jest porządkiem danym przez Boga, to niektórzy z nich byliby dzisiaj zupełnie gdzie indziej, gdyby ich przodkowie utknęli kiedyś w miejscu, które dał im Bóg. Historia ludzkości to historia wiecznych przemieszczań się z miejsca na miejsce.

8 Niedziela Uchodźcy
W warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyło się spotkanie z uchodźcami i imigrantami mieszkającymi w Polsce. Dyskutowano m.in. o obecnym kryzysie uchodźczym, życiu obcokrajowców w Polsce i stereotypach na temat uchodźców i muzułmanów.

10 Naczelna JEDNOTY doktorem teologii
Ewa Jóźwiak, redaktor naczelna JEDNOTY i prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, obroniła w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pracę doktorską na temat „Polacy z wyboru. Proces polonizacji na przykładzie czterech pokoleń pastorów w rodzinie Sachsów”.

11 Nagrody za działalność charytatywną
Marta Werner i Lili Jełowicka zostały uhonorowane Nagrodą im. bp. Jana Niewieczerzała za wieloletnie zaangażowanie w działalność diakonijną. To nagroda przyznawana przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podczas Gali Ubi Caritas. Swoje nagrody przyznały również inne kościelne organizacje charytatywne.

12 Człowiek wielkiego serca
Kiedy podczas październikowej Gali Ubi Caritas odbierała od Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP nagrodę im. ks. bp. Jana Niewieczerzała, zaproszono ją do mównicy, aby jak każdy laureat powiedziała kilka słów. Odmówiła. Pytano ją później w kuluarach, dlaczego. – Nie ma o czym mówić. W diakonii robiłam to, co należało robić i co umiałam robić najlepiej – odpowiedziała.

14 Oświadczenie Konsystorza po zamachach w Paryżu
„Wiara w Boga i wypływające z niej miłość, odpowiedzialność za innych, otwarte i gotowe serca są teraz najbardziej potrzebne rodzinom ofiar. Choć świat jest oburzony, a pewne środowiska wzywają do odwetu, my prosimy o pokorną modlitwę i postawę solidarności ze zranionym Narodem Francuskim” – czytamy w oświadczeniu Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP wydanym po zamachach terrorystycznych w Paryżu.

14 Synod o budżecie i kryzysie uchodźczym
Podczas jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP przyjęto budżet na 2016 r. Dyskutowano też o kryzysie uchodźczym w Europie i nasilających się nastrojach ksenofobicznych.

16 Ekumeniczna akcja charytatywna
Ruszyła tegoroczna edycja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. – W tym miejscu powinniśmy otworzyć nasze serca i okazać miłosierdzie dzieciom uciekającym z terenów objętych okrutną wojną, wywołaną przez dorosłych, a dotykającą bezbronne, nic niewinne dzieci – mówiła Biruta Przewłocka-Pachnik, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, podczas uroczystej inauguracji tej ekumenicznej akcji charytatywnej.

17 Biskup, który nie zbiskupiał
Życzenia redakcji JEDNOTY dla ks. Zdzisława Trandy z okazji 90. urodzin.

17 Grzegorz Polak: Biskup w posłudze ekumenicznej miłości
Ks. Zdzisława Trandę znam od czasu, kiedy został biskupem Kościoła ewangelicko-reformowanego. Zwłaszcza w okresie, kiedy znalazłem się w komitecie organizującym comiesięczne nabożeństwa ekumeniczne w kościele „na Lesznie”, mogłem go dobrze poznać, bo kontaktowaliśmy się z nim jako miejscowym proboszczem.

19 Jarosław Stejskał: W winnicy Pańskiej
Gdyby mnie spytano, jak bym scharakteryzował w jednym zdaniu pracę ks. Zdzisława Trandy w Zelowie, to bym odpowiedział: nauczył się języka czeskiego i nim się posługiwał w pracach duszpasterskich, ale także łączył rozproszone zbory, szczególnie czeskojęzyczne, w jedną rodzinę Kościoła ewangelicko-reformowanego w naszym kraju.

21 Michał Karski: Kościoły o uchodźcach
Ostatnia wielka fala uchodźców wywołała wiele komentarzy, sporów, emocjonalnych reakcji. Niektóre z nich odwoływały się do egoizmów narodowych i budziły znane upiory ksenofobii i rasizmu. Inne stały się bodźcem do refleksji nad problemami społecznymi współczesnego świata i podejmowania działań pomocowych.

22 Stanowiska Kościołów i organizacji ekumenicznych w sprawie kryzysu uchodźczego

29 Adrian Uljasz: Sportowiec, dziennikarz, żołnierz. Tadeusz Semadeni
Pochodził ze słynnej kalwińskiej rodziny spolonizowanych Szwajcarów Semadenich – duchownych i cukierników. Był sportowcem oraz popularyzatorem sportu – jako działacz i dziennikarz. W czasie wojny aktywnie działał w podziemiu.

32 Jubileusz ks. bp. Zdzisława Trandy
Ks. Zdzisław Tranda, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, skończył 90 lat. Z tej okazji w warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyły się dwie uroczystości.

 

Jednota 4/2015

Kup JEDNOTĘ nr 4/2015:


Informacje o prenumeracie