Drukuj

Spis treści

3 Mira Majdan: Bóg miłosierny i sprawiedliwy
Kazanie

5 Karl Barth
Cytaty

5 Jarosław Świderski: Czy każdy może zostać duchownym?
Felieton „Co wy na to?”

6–8 WYDARZENIA

14 Filip Lipiński: Ulryk Zwingli o Kościele, sakramentach i państwie
Co o istocie Kościoła, sakramentach i stosunku Kościoła wobec państwa pisał szwajcarski reformator w swym największym dziele „O prawdziwej i fałszywej religii”?

17 Jerzy Sojka: Zwingli i anabaptyści – wobec radykalizacji reform
Początki anabaptyzmu mają ścisły związek z postacią Zwingliego, jednocześnie jego rozważania stały się uzasadnieniem dla odrzucenia i prześladowania anabaptystów

21 ks. Tomasz Pieczko: Zaufać Bogu. Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 2
Co genewski reformator pisze o zaufaniu i miłości Bożej

24 Deklaracja wiary w sprawie ordynacji kobiet
Przekład dokumentu Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, będącego zdecydowanym głosem za pełną równością kobiet i mężczyzn, również w dostępie do urzędów kościelnych

29 Grzegorz Pełczyński: Religia między problemem a tajemnicą
Dylematy religioznawstwa

30 Joanna Kluczyńska: Wychowanie dziecka z niepełnosprawnością
Rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnością mierzą się zarówno z powszechnymi wyzwaniami rodzicielskimi, jak i z tymi, które wynikają z ograniczeń sprawności ich dziecka

33 LISTY
75. rocznica konfirmacji ks. Zdzisława Trandy

34–36 WSPOMNIENIA

 

Jednota 1/2019

Kup JEDNOTĘ nr 1/2019:

Informacja o prenumeracie