Drukuj

Spis treści

3 Karl Barth
Cytat

3 Jarosław Świderski: Lęk przed pandemią
Felieton „Co wy na to?”

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

5 Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska: Jesteśmy w drodze

6 ks. Michał Jabłoński: Jesteśmy w drodze

7 Nasza tożsamość
Elżbieta Jóźwiak i Krzysztof Dorosz opowiadają o tym, czym dla nich osobiście jest tożsamość ewangelicko-reformowana

KOŚCIÓŁ I PANDEMIA

9 Ewa Jóźwiak: Covid-19
Kronika życia Kościoła w pandemii

13 ks. bp Marek Izdebski: Abyśmy przynieśli ulgę światu
Kazanie na Wielki Piątek 2020 r.

15 ks. Semko Koroza: Kościół i syndrom odcięcia
Pandemia może przynieść nam falę nowej świadomości wiary

16 ks. Piet van Veldhuizen: Kryzys i perspektywy          
Kościół i pandemia – perspektywa holenderska

18 ks. Paweł Gajewski: Doświadczenia duszpasterza
Kościół i pandemia – perspektywa włoska

19 ks. Michał Koktysz: Czas samoobserwacji
Nie łudźmy się, że wszystko będzie jak dawniej

20 Sprawdzian dla naszego chrześcijaństwa
Z siostrą Małgorzatą Chmielewską rozmawia Konrad Stanowicz

25 Ignacy Dudkiewicz: Epidemia bioetycznych dylematów
Jakie są bioetyczne konsekwencje pandemii COVID-19?

29 Joanna Kluczyńska: Relacje w izolacji
Jak stres i ograniczenia spowodowane pandemią wpływają na relacje w rodzinie?

33 ks. Tomasz Pieczko: O jedynym Synu Bożym
Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 7

35 Jerzy Sojka: 400-lecie Ugody sandomierskiej po 50 latach
O relacjach luterańsko-reformowanych w kontekście tegorocznych jubileuszy porozumień

39 Dariusz Bruncz: Jan Paweł II – papież niejednoznaczny
Karol Wojtyła z perspektywy ewangelickiej i ekumenicznej

ŻYDZI I CHRZEŚCIJANIE WOBEC AUSCHWITZ

44 Ewa Jóźwiak: Pod wspólnym niebem – cz. 2
Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce

49 Jarosław Stulczewski: Zasłużony dla Mazur i nauki
Sylwetka prof. Jerzego Karola Kurnatowskiego (1874–1934)

52 Mirosława R. Weremiejewicz: Wiara i mundur
Recenzja

 

Jednota 2/2020

Kup JEDNOTĘ nr 2/2020:

Informacja o prenumeracie