Drukuj

Spis treści

3 Karl Barth
Cytat

3 Jarosław Świderski: Jesteśmy odpowiedzialni za kondycję naszej planety (?)
Felieton „Co wy na to?”

ROZWAŻANIA BIBLIJNE

4 o. Stanisław Jaromi: Poddana czy kochana?

5 Joanna Kluczyńska: Poddana czy kochana?

NASZA TOŻSAMOŚĆ

7 Patryk Janiak: Ewangelik reformowany
Reformowany to ktoś, kto może być pełen wątpliwości – są one sercem naszego Kościoła

8 ks. Roman Lipiński: Czy księgi wyznaniowe są potrzebne?
Głos w dyskusji nad Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP

11 Listy

WYDARZENIA

13 76. rocznica likwidacji Litzmannstadt Ghetto

14 Jubileusz Ugody sandomierskiej

15 Mateusz Jelinek, Mariusz Gosławski: Święto Wojska Polskiego oraz 100. rocznica Bitwy Warszawskiej

16 Spotkanie przedstawicieli PRE i EKD

17 Rocznica pogromu kieleckiego

EKOKOŚCIÓŁ

18 ks. Roman Lipiński: Zachowanie stworzenia w teologii i działalności Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych
Niszczycielska eksploatacja zasobów naturalnych i zanieczyszczenie środowiska to wyzwanie dla teologii reformowanej, która nie może przemilczać takiej systemowej niesprawiedliwości

22 Jerzy Sojka: Światowy luteranizm i troska o stworzenie
Sprawiedliwość klimatyczna to temat żywo obecny w dyskusjach Światowej Federacji Luterańskiej

26 Łukasz Kasper: Kościół a ekologia
Ochrona środowiska jest jednym z powoli odkrywanych przez Kościół rzymskokatolicki zagadnień życia współczesnego człowieka

29 Czas zielonej zmiany
Maria Czerska rozmawia z franciszkaninem o. Stanisławem Jaromim o encyklice papieża Franciszka „Laudato si’”, rosnącej świadomości ekologicznej wśród chrześcijan i możliwych działaniach proekologicznych Kościoła

31 Krzysztof Dorosz: Bóg jest większy niż nasza wiara
Poglądy zmarłego w maju rzymskokatolickiego teologa i ekumenisty o. Wacława Hryniewicza

38 ks. Tomasz Pieczko: Cierpienie Syna Bożego
Katechizm Genewski Jana Kalwina – cz. 8

RECENZJA

40 Michał Hucał: Rozdział Kościoła i państwa
Recenzja książki Tadeusza J. Zielińskiego „Rozdział kościoła i państwa. Krótkie uzasadnienie”

 

Jednota 3/2020

 

Kup JEDNOTĘ nr 3/2020:

Informacja o prenumeracie