Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2023

Jednota 2/2023 W JEDNOCIE nr 2/2023 m.in.:

 • Międzynarodowa konferencja w Warszawie
 • Obecność wywyższonego – kazanie
 • Wybrano nową prezes Diakonii Kościoła
 • Czas życia, czas umierania. 50 lat Konkordii Leuenberskiej – cz. 2
 • Kalwin i jedność Kościoła
 • Kalwińska kultura Psałterza – cz. 2
 • Świątynia w Jerozolimie

Jednota 1/2023 W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.:

 • Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą
 • Nie bójmy się pójść w miłości „na całość” – kazanie
 • Jan Kalwin – O Zmartwychwstaniu
 • Czas życia, czas umierania. 50 lat Konkordii Leuenberskiej \
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638–1655
 • Kalwińska kultura Psałterza
 • Biskup Cyprian i iluzja jedności Kościoła