Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Spisy treści 2023

Jednota 4/2023 W JEDNOCIE nr 4/2023 m.in.:

 • Musimy być świadkami miłości, miłosierdzia i solidarności – kazanie
 • Ordynacja Marty Borkowskiej
 • Dekalog – cz. 8
 • Cały luterański świat w Krakowie
 • O wcieleniu Słowa
 • Udział ewangelików reformowanych w powstaniu styczniowym
 • Żył na rzecz sprawiedliwości. Rafał Andrzej Leszczyński (1942–2023)

Jednota 2/2023 W JEDNOCIE nr 2/2023 m.in.:

 • Międzynarodowa konferencja w Warszawie
 • Obecność wywyższonego – kazanie
 • Wybrano nową prezes Diakonii Kościoła
 • Czas życia, czas umierania. 50 lat Konkordii Leuenberskiej – cz. 2
 • Kalwin i jedność Kościoła
 • Kalwińska kultura Psałterza – cz. 2
 • Świątynia w Jerozolimie

Jednota 2/2023 W JEDNOCIE nr 3/2023 m.in.:

 • Z którym koszem przyjdziemy? – kazanie
 • Dekalog – cz. 7
 • Konkordia Leuenberska i Kościoły ewangelickie w Polsce
 • Istota słowa według Marcina Lutra
 • O kalwinizmie i ewangelicyzmie reformowanym
 • Kalwińska kultura Psałterza – cz. 3
 • Pierwsza w Konsystorzu. Gabriela Pianko

Jednota 1/2023 W JEDNOCIE nr 1/2023 m.in.:

 • Rozmowa z ks. bp. Semkiem Korozą
 • Nie bójmy się pójść w miłości „na całość” – kazanie
 • Jan Kalwin – O Zmartwychwstaniu
 • Czas życia, czas umierania. 50 lat Konkordii Leuenberskiej \
 • Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638–1655
 • Kalwińska kultura Psałterza
 • Biskup Cyprian i iluzja jedności Kościoła