Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Okładka 12/2003NR 12 / 2003
<br

Działalność parafii

Dla dzieci w wieku 15-16 lat, przed konfirmacją organizowane są w parafiach lekcje religii. Odbywają się tam zajęcia szkoły niedzielnej. W większych parafiach prowadzone są półkolonie i inne formy wypoczynku. Poza działaniami parafialnymi organizowane są kolonie, obozy (kursy katechetyczne) zimowe i letnie, zjazdy weekendowe i spotkania z rodzicami. Młodzież ewangelicko-reformowana jest aktywna medialnie: wydaje biuletyn informacyjny "Wiosło" i prowadzi serwis internetowy. Stroną organizacyjną tych działań zajmuje się Komisja Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Komisja Katechetyczna.

Młodzież po konfirmacji również może chodzić na lekcje religii i spotkania młodzieży. Charakter tych spotkań jest zależny od samych zainteresowanych. W parafiach małych miasteczkach i na wsi frekwencja na zajęciach jest większa niż na spotkaniach w parafiach wielkomiejskich.

Komisja Młodzieży wybierana jest w demokratycznych wyborach na zjazdach z pośród pełnoletnich członków Kościoła uczących się w szkołach lub na studiach. Nad działaniami Komisji czuwa opiekun, duszpasterz wybrany przez młodzież jako odpowiedzialny za działania młodzieży przed Konsystorzem Kościoła.

Problemy i trudności

Coraz częściej dzieci i młodzież z naszego Kościoła nie utrzymuje ze sobą kontaktów. Dzieci widzą się jedynie na lekcjach religii w szkółce niedzielnej - na co dzień żyją z dala od siebie. W ferworze obowiązków nie mają czasu na bliższe kontakty z rówieśnikami tego samego czy bratniego wyznania. Niezwykle skutecznym i owocnym sposobem poprawy tego stanu rzeczy są zjazdy, kolonie czy zimowiska. Wspólnie spędzony czas łączony z nauką religii jest nieporównywalnie korzystniejszy dla młodego człowieka niż całoroczne lekcje religii w kościele. Kolonie, obozy, wyjazdy połączone z katechezą - jeśli oczywiście pozwalają na to finanse - prowadzone są przez liderów i duchownych Kościoła.

Finansowanie tego rodzaju wypoczynku jest niezwykle ważne ze względu na wynikające z tego korzyści: zarówno dzieci, młodzież jak i duchowni, i Kościół wzbogacają się duchowo, integrują i wspólnie wzrastają w Chrystusie. Finanse są jedną z zasadniczych przeszkód przy wyborach dokonywanych przez rodziców, gdy mają wysłać swoje dzieci na wypoczynek. Coraz mniej rodziców stać na takie poświęcenie, gdyż koszty są wysokie. Jest to niepokojące zjawisko - Kościół powinien znaleźć środki na dofinansowywanie wypoczynku kościelnego!

Ks Tadeusz Jelinek

Praca z dziećmi i młodzieżą w Kościele E-R w Polsce - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl