Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Okładka 10/2004NR 10 / 2004


Ignacy urodził się w I wieku, jeszcze w czasach apostolskich, nie znamy wszakże dokładnej daty jego narodzin. Wiemy, że na przełomie I i II wieku Ignacy był biskupem w Antiochii. Zmarł śmiercią męczeńską w Rzymie około roku 110, walcząc na arenie z dzikimi zwierzętami podczas igrzysk urządzanych przez cesarza Trajana. W czasie pobytu w rzymskim areszcie w Smyrnie, gdzie trzymany był przed przewiezieniem do stolicy Imperium, napisał listy do zborów w Efezie, Magnezji, Trallach i Rzymie. Następnie z Troady wysłał listy do kościołów lokalnych w Filadelfii i Smyrnie, a także napisał list do biskupa Polikarpa.

Myśl Ignacego w porównaniu z poglądami głoszonymi na przełomie wieków przez innych Ojców Apostolskich jest zaskakująco dojrzała i właściwie można określić ją mianem pomostu pomiędzy teologią okresu Ojców Apostolskich a myślą apologetów. Niewątpliwie koncepcje rozwijane przez biskupa Antiochii wyprzedzają pod wieloma względami przemyślenia jego rówieśników. Pojawia się u Ignacego nauka o Logosie, choć co prawda w formie zarodkowej, tym niemniej jednak można upatrywać w niej zapowiedź późniejszego bujnego rozwoju teologii Logosu.

O bóstwie Chrystusa czytamy wiele razy u Ignacego. Zwraca uwagę częste określanie Chrystusa mianem "Boga naszego". Oznacza to, iż Ignacy silnie wiązał bóstwo Syna Bożego z Jego objawieniem się Kościołowi i z Jego zbawczym działaniem w świecie. Chrystus, podobnie jak u innych Ojców Apostolskich, jest - według Ignacego - przede wszystkim Bogiem-dla-nas, a nie abstrakcyjnym Bogiem-w-sobie. Wszystko, co wiemy na Jego temat, wywodzi się z działania Boga-Syna w stworzeniu, działania dla nas, wśród nas. Widać więc, że Ignacy wychodził w swoich rozważaniach o Bogu i Chrystusie z pozycji ekonomii zbawienia, co łączy go z innymi Ojcami Apostolskimi, choć w kilku miejscach jego pism pojawiają się pierwsze próby mówienia o Bogu w oderwaniu od działania Boga w świecie.

Dr Rafał Marcin Leszczyński

Ojcowie Kościoła. Nauka o Bogu i Logosie Ignacego z Antiochii (część 7) - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl