Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3-4 / 2006

PRZYGOTOWANIA DO XII FORUM INTELIGENCJI EWANGELICKIEJ

W gościnnych murach warszawskiej parafii ewangelicko-reformowanej odbyło się 4 marca br. spotkanie grupy inicjatywnej XII Forum Ewangelickiego, która pod kierunkiem prof. Pawła Puczka z Katowic ustalała podstawowe założenia tegorocznego zjazdu.

Trzydziestu kilku ewangelików, luteran i reformowanych z siedmiu polskich miast (od Gdańska po Cieszyn) przez blisko pięć godzin dyskutowało nad terminem, programem, a przede wszystkim nad tematyką obrad Forum, dorocznego spotkania "ludzi nauki, kultury i biznesu", jak grono to nazwało się po raz pierwszy dwanaście lat temu.

Stosunkowo najłatwiej poszło z wyborem optymalnego terminu: przyjęto, że Forum powinno obradować w dniach 7-10 września w Wiśle-Jaworniku, przy czym pierwszego dnia, w czwartek, uczestnicy wyjadą na całodzienną wycieczkę, a ostatniego, w niedzielę, zajmą się wyłącznie sprawami organizacyjnymi (wykorzystanie wyników obrad, założenia do XIII Forum, które odbędzie się prawdopodobnie w Krakowie). Co do formy obrad w piątek i w sobotę - podtrzymano propozycje z XI Forum (Bielsko-Biała 2005), aby, obok tradycyjnego systemu, na który składała się seria dwudziesto-trzydziestominutowych wykładów przedzielanych pytaniami do wykładowców i krótkimi wypowiedziami, wypróbować nowoczesną formę wypracowaną w Warszawskim Kręgu Dyskusyjnym, polegającą na dyskusji "okrągłego stołu", bez wstępnych referatów lecz z wcześniej rozdanymi, specjalnie opracowanymi, "prowokacyjnymi" pytaniami, z ograniczonym do 2-4 minut czasem wypowiedzi i z góry określonym łącznym czasem trwania dyskusji, np. 60 minut. Najwięcej czasu, jak było do przewidzenia, zajęło grupie inicjatywnej uzgodnienie wspólnego stanowiska na temat problematyki obrad XII Forum. W ciągu półrocza, które minęło od spotkania w Bielsku-Białej, zebrano dość obszerny zestaw problemów nurtujących nasze społeczności i nadających się do wspólnego omówienia w Jaworniku. Zestaw ten, zbyt obszerny, by go tu przytaczać, został poddany szczegółowej analizie, w wyniku której wytypowano najpierw grupy najciekawszych zagadnień, a następnie poszukiwano określenia łączącego w jedno hasło zainteresowania zebranych. Punktem wyjścia była konstatacja, że wciąż brak w naszym otoczeniu, ba, w całym kraju, oznak poprawy kondycji psychicznej, jaka powinna cechować wolne, chrześcijańskie społeczeństwo. Przedyskutowano serię tematów związanych z tożsamością, z samookreślaniem się chrześcijan. Oto ciekawsze z nich:

- duchowość współczesnego człowieka, rola modlitwy;
- kim naprawdę jest chrześcijanin, rozgraniczenie między tym, co religijne, a tym, co świeckie;
- współczesny ewangelik - chrześcijaninem na serio;
- priorytety współczesnego człowieka, chrześcijanina, ewangelika.

Prof. Jarosław Świderski

Poznawajmy się po wzajemnej życzliwości... - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl