Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 5-6 / 2007

Kościół można na tyle krytykować, na ile się go kocha, ponieważ bez miłości krytyka pozostanie jedynie krytykanctwem – powiedział o. Marek Pieńkowski podczas polsko-holenderskiej konferencji ekumenicznej „Rola świeckich w Kościele”. Organizatorami konferencji byli: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie, Dominikańskie Duszpasterstwo Dorosłych, Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” oraz grupa Church Link z Hagi (Holandia). Obrady toczyły się w dniach 24-26 maja 2007 roku w parafii rzymskokatolickiej św. Dominika oo. Dominikanów w Warszawie.

Tegoroczne sympozjum w Warszawie poświęcone było roli świeckich w Kościele oraz działalności dobroczynnej (Diakonia, Caritas). Konferencja stanowiła swego rodzaju kontynuację wieloletnich kontaktów polsko--holenderskich, nawiązywanych w Warszawie i Hadze. Do 2004 roku gospodarzem spotkań był ks. Roman Indrzejczyk, jako proboszcz parafii rzymskokatolickiej Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu. Obecnie, w nowej formule, organizatorzy sympozjum zdecydowali się rozwijać ten dorobek.

Czy jesteśmy sklerykalizowani?

W pierwszym dniu sympozjum, 24 maja, gości powitał o. proboszcz Witold Słabig OP. W inauguracji sympozjum wziął udział abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Pierwszym prelegentem był Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”, konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Mówił on na temat: „Kościół w Polsce: mocny ilością świeckich, słaby jakością laikatu”.

Kolejny referent, Robert Lanswyer (Holandia), reprezentujący Catholic Vincentius Society, zreferował sytuację świeckich w Holandii, tamtejsze osiągnięcia, problemy i dylematy. Trzeci referat przedstawił Władysław Scholl, wiceprezes Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej. Mówił nt. „Roli świeckich w Kościele ewangelickim”, przedstawił urzędy w Kościele według Jana Kalwina i ich realizację w dzisiejszych czasach.

W dyskusji jeden z gości holenderskich wytknął polskim katolikom klerykalizm oraz konserwatyzm polskiego Kościoła, który nie wprowadza postanowień Soboru Watykańskiego II. W odpowiedzi Zbigniew Nosowski skwitował, że jednych postanowień soborowych nie wprowadził Kościół katolicki w Polsce, a innych Kościół katolicki w Holandii. Nie bardzo więc ma sens taka licytacja. Inni katoliccy dyskutanci podkreślali, że dobrze się czują w gronie swoich duchownych, stanowią oni bowiem dla nich autorytet.

Diakonia – społeczna forma głoszenia Ewangelii

W piątek 25 maja wiodący temat dnia brzmiał: „Caritas, Diakonia – chrześcijańska posługa wobec bliźniego”. Pod tym hasłem odbyła się debata panelowa, w której udział wzięli: Urszula Sierosławska, reprezentująca Grupę Charytatywną św. Marcina de Porres przy parafii rzymskokatolickiej św. Dominika w Warszawie, Barbara Kieszek z Parafialnego Zespołu CARITAS Archidiecezji Warszawskiej przy parafii rzymskokatolickiej bł. Władysława z Gielniowa w Natolinie Wolicy, Henk Baars (Holandia) pracujący w fundacji STEK (voor Stad en Kerk) oraz Biruta Pachnik, przewodnicząca DIAKONII Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Ewa Jóźwiak

Rola świeckich w Kościele. Polsko-holenderska konferencja ekumeniczna - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl