Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11-12 / 2008

Jubileusz 25-lecia Instytutu Ekumenicznego w Lublinie
i 40-lecia pracy dydaktycznej ks. prof. Leonarda Górki

W dniach 13 i 14 listopada br. obchodzono w Lublinie rocznicę istnienia Instytutu Ekumenicznego, działającego przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uroczystość została połączona z jubileuszem długoletniego pracownika KUL-u i zasłużonego ekumenisty, ks. prof. dr hab. Leonarda Górki.
      Uroczystości zostały zorganizowane w formie dwudniowej konferencji naukowej pt. Jeden Kościół – wiele darów. Różnić się w zgodzie. Pierwszy dzień poświęcono sympozjum naukowemu z czterema wykładami, a drugi wspomnianym jubileuszom.
     Gości powitał nowy dyrektor Instytutu ks. dr hab. Przemysław Kantyka, zaś konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, prodziekan Wydziału Teologicznego KUL. Podkreślił on, że istnieje w gruncie rzeczy jeden Kościół Chrystusowy i dlatego występuje w nim bogactwo charyzmatów i darów (nietrudno w tej sytuacji popaść w łatwy ekumenizm). Ks. dziekan wspomniał papieża Jana Pawła II, który w rozwoju ekumenizmu widział znak nadziei.
     Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć przedstawicieli z siostrzanych Kościołów – powiedział ks. dziekan. Dlatego też zostali zaproszeni do udziału jako prelegenci oraz jako goście liczni reprezentanci Kościołów: prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, polsko-katolickiego, mariawickiego, baptystycznego, zielonoświątkowego i Adwentystów Dnia Siódmego. Ks. dziekan podkreślił, że 25 lat istnienia Instytutu to ogrom zaangażowania ludzi, którzy poświęcili mu swe siły, tak jak ks. prof. Leonard Górka, któremu mówca serdecznie podziękował za pracę oraz nieustającą pogodę ducha.
     Następnie ks. prof. Janusz Bujak z Uniwersytetu Szczecińskiego wygłosił wykład pt. Trzy antropologie. Przedstawił pojęcie Imago Dei (obraz Boga w człowieku) jako główny punkt swojego wystąpienia i stwierdził, że w II tysiącleciu rozwinęły się w antropologii trzy nurty: katolicki, prawosławny i ewangelicki. Po reformacji antropologia została zepchnięta na boczny tor, zaś w XX wieku rozwinęło się dążenie do odkrycia tego, co wspólne w antropologii, dotąd postrzeganej jako swego rodzaju tryptyk: antropologia protestancka – o charakterze pesymistycznym, prawosławna – optymistyczna i katolicka, opierająca się na systemie tomistycznym, podkreślającym obraz i podobieństwo Boga w człowieku. Chociaż teolodzy tych trzech wyznań mówią sporo o różnicach w rozumieniu antropologii, to jednak odnajdują także motywy zbieżne.
     Ks. dr Marcin Hintz z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, reprezentujący Kościół ewangelicko-augsburski, przedstawił wykład pt. Problematyka moralna w dokumentach synodów Kościołów Ewangelickich w Polsce. Ze względu na ramy czasowe prelegent ograniczył się do przedstawienia postanowień synodu własnego Kościoła. Omówił dwa dokumenty: o ochronie życia oraz o stanowisku Kościoła na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poinformował, że w tej chwili trwają prace nad dokumentem dotyczącym zagadnień bioetycznych. W sprawie ochrony życia nienarodzonego od jego poczęcia punktem wyjścia Kościoła jest szacunek dla życia jako takiego, przy tym jednak Kościół nie może akceptować penalizacji problemu. Kwestię przystąpienia Polski do Unii Europejskiej synod ocenił w tonie „euroentuzjastycznym”. W związku z pracą nad tym dokumentem, ogłoszonym w 2003 roku, synod przyjął wcześniej, bo w 2000 roku, dokument Wspólna Europa (najważniejszy – wedle prelegenta – dokument polskich luteran w ostatnim stuleciu). Ks. Hintz z goryczą stwierdził, że wspomniane pisma nie znalazły dostatecznego oddźwięku wśród ludu kościelnego. Jako oświadczenie Polskiej Rady Ekumenicznej (lub trzech kościołów ewangelickich), miałyby dużo szerszy odbiór.
     W dyskusji podzieliłem zdanie ks. Hintza na temat potrzeby wspólnego wypowiadania się trzech kościołów ewangelickich w podstawowych kwestiach naszego życia. Wspomniałem, że Kościół ewangelicko-reformowany wydał w 1991 roku oświadczenie w sprawie aborcji, które wywołało w społeczeństwie spory oddźwięk, oraz że w oświadczeniu Kościoła luterańskiego zwrócono uwagę na konieczność wielkiej ostrożności w dziedzinie eksperymentów genetycznych. Odniosłem się krytycznie do drugiej części tytułu konferencji: Różnić się w zgodzie. Uważam bowiem, że taka postawa to minimalizm i że obecnie chodzi o porozumiewanie się w zgodzie dla uzyskania postępów w ekumenii.

Ks. bp ZdzisŁaw Tranda

Jubileusz 25-lecia Instytutu Ekumenicznego w Lublinie - pełny tekst

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl