Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 7-8 / 2009

IV Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie

Dawno, dawno temu...
      ...za górami i rzekami, do dalekiej krainy Zelandii dotarła grupa ludzi, którzy zaorali ziemię, zebrali zapasy i rozbili namioty... Ci nomadowie, w większości sobie nieznajomi, spożywali razem posiłki, śpiewali strofy różnych pieśni, a w ciągu siedmiu dni poznali się i zżyli się ze sobą. Miało to miejsce, drogie dziatki, w odległym... 2006 roku. Kto dziś pamięta, co wtedy się wydarzyło? Do dziś kontynuują tę tradycję, po tylu latach, w większości ich przodkowie, choć także i niektórzy założyciele...

*

Termin: 19-26 lipca 2009 rok
Miejsce: Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Organizatorzy: Parafie Ewangelicko-Reformowana i Ewangelicko-Augsburska w Zelowie, Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Komisja ds. Misji i Ewangelizacji Diecezji Warszawskiej.
Strona internetowa oraz galeria fotograficzna: www.zelandia.pl/te2009 oraz www.te.cme.org.pl.
Temat: „W Jego stylu”

*

     Ludzie wzorują się na sobie: dzieci na rodzicach, uczniowie na mistrzach, politycy na programach partii, fani na idolach, a chrześcijanie na Jezusie. Także wstęp do niniejszego artykułu wzorowałam na znanych mi bajkach dla dzieci. Tygodnie Ewangelizacyjne w Zelowie mają swój prawzór w Dzięgielowie. W podobnym stylu prowadzone były wszystkie cztery tygodnie w Zelowie począwszy od 2006 roku. Zatem w tym roku zwiastowanie prowadził ks. Henryk Mach, proboszcz parafii luterańskiej w Białej, a poranne wykłady głosił ks. Tomasz Wigłasz, który jest proboszczem parafii luterańskiej w Białymstoku a zarazem duszpasterzem wojskowym.
      Tydzień Ewangelizacyjny rozpoczęło i zakończyło nabożeństwo z sakramentem Wieczerzy Pańskiej. W pierwszą niedzielę, w Święto Kościoła w Środku Polski, kazanie wygłosił ks. bp Marek Izdebski, natomiast w drugą wykładowca ks. Tomasz Wigłasz. Seminaria popołudniowe prowadził ks. Mirosław Jelinek z parafii reformowanej w Zelowie a dotyczyły one jubileuszu 500-lecia urodzin Jana Kalwina. I tak w poniedziałek Mariusz Gosławski przedstawił życie Kalwina, we wtorek ks. Mirosław Jelinek mówił o Nauce Religii Chrześcijańskiej, ks. Roman Lipiński przedstawiał seminarzystom przez dwa dni ewangelicką Teologię Przymierza oraz odpowiadał na najczęściej zadawane pytania na temat reformatora. W sobotę ks. Wiera Jelinek przedstawiła naukę Kalwina o Duchu Świętym.
     Warsztaty tegoroczne miały duże powodzenie wśród uczestników TE. Wymienić należy: klowning, prowadzony przez Sida „Rzepę” Teske z USA oraz Ulę „Serduszka” Marek z Polski; taniec, prowadzony przez Martę Sztwiertnia; skeczbord, prowadzony przez Ulricha Hofiusa z Niemiec i Agatę Ślusarską; zajęcia z lalkarstwa, prowadzone przez Magdalenę Daniel, oraz warsztaty w języku angielskim (english corner, studium biblijne, śpiew i naukę gry na gitarze) prowadzone przez Liz i Dough Searles.
     Wieczorne zwiastowanie poprzedzały występy: Magdaleny Hudzieczek-Cieślar (m.in. psalmy Dworzaka), zespołu młodzieżowego Schola Laudate Dominum z Kościoła rzymskokatolickiego w Zelowie, Tomka Żółtko, Łucji i Wiktora Szablewskich z parafii warszawskiej, Zelowskich Dzwonków, Beaty Bednarz oraz zespołu ze Zgierza, prowadzącego śpiew podczas TE. W ciągu dnia odbywały się także: rankiem - półkolonie dla dzieci organizowane przez ks. Wierę Jelinek a prowadzone przez Ewę Jelinek z grupą ok. dwudziestu opiekunów oraz popołudniu – zajęcia dla dzieci organizowane przez Monikę Stępień (ChSMED).
     Patronat medialny IV Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie objęły TVP Łódź oraz Radio Łódź.
     Na zakończenie zacytuję fragment Wstępu „Informatora” IV TE: Naprawdę trzeba mieć styl, by, bez względu na przeciwności, wiernie i wytrwale realizować Boży plan, z godnością kochającego Zbawcy iść do końca, zawsze i pomimo wszystko być bliższym potrzebującemu niż najbliższy mu człowiek. Chcesz być w Jego stylu? (...) JEGO styl jest najlepszym i jedynym rozwiązaniem na dzisiejsze i przyszłe czasy, to możemy gwarantować!

Ewa M. Jelinek
[Teolog, absolwentka ChAT]