Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 11-12 / 2009

W roku 2009 światowa wspólnota Kościołów ewangelicko-reformowanych obchodzi 500. rocznicę urodzin Jana Kalwina, reformatora Kościoła. Nasz Kościół uczcił rocznicę 14 października konferencją naukową w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zorganizowaną pod hasłem „Kalwinizm i korzenie współczesnej Europy”. W ramach obchodów jubileuszowych tego samego dnia wieczorem w stołecznym kościele ewangelicko-reformowanym odbyło się krótkie nabożeństwo, a także koncert Chóru Kameralnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i Chóru Ewangelicko-Reformowanego „Giesme” z Wilna przeplatany odczytanymi fragmentami myśli Kalwina. Zbór bełchatowski uczcił pamięć Reformatora 18 października uroczystym nabożeństwem połączonym z odsłonięciem tablicy upamiętniającej Jana Kalwina.

Uroczystości w Warszawie

W stołecznych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego. Ponadto obecni byli przedstawiciele Kościołów ewangelickich z Austrii, Anglii i Walii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwajcarii i Włoch.


     Sesja z udziałem wybitnych znawców Kalwina i kalwinizmu z kraju i zagranicy zgromadziła w sali synodalnej Centrum Luterańskiego w Warszawie ponad stu uczestników. Konferencję otworzyli ks. abp Jeremiasz, rektor ChAT oraz ks. Marek Izdebski, biskup naszego Kościoła. Sesja podzielona została na trzy części. W pierwszej wysłuchać można było referatów: prof. Alana Sella (Milton Keynes, UK) pod tytułem Wyzwania stawiane przez Kalwina Kościołowi XXI wieku, prof. Stanisława Piwki (Warszawa) – Jan Kalwin: pochwała życia i prof. Jérôme’a Cottina (Strasburg) – Ponowne odkrycie Kalwina we Francji w 2009 roku.
    Wieloletni sekretarz teologiczny Światowego Aliansu Reformowanego prof. Alan Sell w swoim wystąpieniu podkreślił, że istotnym wyzwaniem stawianym przez Kalwina Kościołowi XXI wieku jest przypomnienie misji pastora, gotowego na liczne wyrzeczenia, by służyć powierzonym mu ludziom. Takie ujęcie jest jednak sprzeczne z popularną obecnie koncepcją duszpasterza jako zajętego własną karierą menedżera, wykonującego konkretny zawód, posiadającego jasno określone obowiązki, którym oddaje się w konkretnych godzinach pracy.
    Prof. Jérôme Cottin z Wydziału Teologii Protestanckiej Uniwersytetu Marca Blocha w Strasburgu, reprezentujący Reformowany Kościół Francji stwierdził, że Kalwin był i pozostaje wciąż we Francji nieznany. I to nie tylko przez katolików, którzy go odkrywają czy środowiska niechrześcijańskie, które go ignorują, lecz także przez samych protestantów.
    Najlepszy polski znawca Kalwina i kalwinizmu, prof. Stanisław Piwko, kreśląc „ludzkie oblicze” Reformatora postrzeganego stereotypowo jako „tyran i asceta”, ukazał go jako mędrca, potrafiącego wyrazić swój podziw dla człowieka i świata stworzonego.
    W drugiej części sesji przedstawiono referaty: prof. Rafał M. Leszczyński (Warszawa) – Cycerońskie wątki w Nauce Religii Chrześcijańskiej Jana Kalwina, ks. dr Paweł Gajewski (Florencja) – Eklezjologia Jana Kalwina w podstawowych dokumentach doktrynalnych waldensów z lat 1560-1655, prof. Wojciech Kriegseisen (Warszawa) – Ewangelicy reformowani w Rzeczypospolitej szlacheckiej i Warszawie stanisławowskiej.
    Na trzecią część sesji przypadły następujące wystąpienia: prof. Tadeusz J. Zieliński (Warszawa) – Wpływ myśli Jana Kalwina na demokrację państw anglosaskich, prof. Martin Friedrich (Wiedeń) – Kalwin a jedność Kościoła, ks. dr hab. Rajmund Porada (Opole) – Jana Kalwina rozumienie usprawiedliwienia i uświęcenia. Perspektywa katolicka, dr Krzysztof Dorosz (Warszawa) – „Przyjdź Królestwo Twoje”. Refleksje na temat wiary i kultury.
    Różnorodność poruszonej w referatach tematyki i liczba wystąpień nie pozwoliły na długą i wyczerpującą dyskusję. Materiały przedstawione przez naukowców zostały zebrane i zostaną opublikowane w „Roczniku Teologicznym ChAT”. Lektury z pewnością wystarczy nam na długo. Organizatorzy sesji mają nadzieję, że zapoczątkuje ona dyskusję i to nie tylko w naszym środowisku kościelnym.
    Wśród wielu przedsięwzięć nakładem Konsystorza Kościoła Ewangelicko--Reformowanego w RP wydano okolicznościowe koperty z wizerunkiem Reformatora. Staraniem naszego Kościoła Poczta Polska wyprodukowała okolicznościowy datownik, którym można było stemplować omarkowane koperty w dniu 14 października br. podczas uroczystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przez kilka godzin. Stempel był do zdobycia również na Poczcie Głównej po uroczystości.
    Na stoisku z literaturą, które ustawiliśmy w holu ChAT, można było nabyć wybity przez nasz Kościół pamiątkowy medal oraz publikacje o Janie Kalwinie wydane z okazji jubileuszu: McGratha Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu oraz dwie książeczki Jérôme’a Cottina Jan Kalwin i współczesne myślenie o Bogu oraz Kalwin przyjacielem Boga (pozycja przeznaczona dla dzieci i młodzieży). Spotkanie z autorem dwóch ostatnich publikacji odbyło się dzień wcześniej w domu parafialnym.
    Wieczorna część obchodów 14 października odbyła się w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Część liturgiczną uroczystości prowadził ks. bp Marek Izdebski. W części artystycznej wystąpiły chóry: Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie i Ewangelicko-Reformowany „Giesme” z Wilna. Fragmenty tekstów Jana Kalwina czytał Krzysztof Dorosz.

Ewa Jóźwiak

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl