Drukuj
NR 1-2 / 2011

Oddajemy do Państwa rąk nowy numer „Jednoty”. Ale proszę pozwolić najpierw na podsumowanie naszej pracy w ubiegłym roku. Zapytaliśmy w internetowej sondzie, co Państwo sądzą o naszych numerach tematycznych. Miło nam powiedzieć, że tylko 2 osoby z 27 głosujących wybrało opcję, że żaden zeszyt „Jednoty” nie był ciekawy. Aż 3 osoby uznały natomiast, że wszystkie numery tematyczne były interesujące. Zdecydowanym faworytem czytelników okazał się numer o Wieczerzy Pańskiej (12/27 głosujących), a na drugim miejscu uplasował się numer o teologii feministycznej (7/27 głosujących). Za wszystkie głosy oddane w sondzie i za przekazane uwagi serdecznie dziękujemy. Jest nam miło, że nasza praca została doceniona.
      Nasz noworoczny numer jest obszerny, gdyż dotyka wielu ważnych spraw. Sporo ostatnio w naszym kraju mówi się o metodzie zapłodnienia pozaustrojowego (zwanej popularnie „in vitro”). Niektóre Kościoły, jak rzymskokatolicki i prawosławny, zajęły nieprzejednane stanowisko „przeciw”. Nasz Kościół oficjalnie stanowiska nie zabrał – prezentujemy zatem Państwu dwa teksty napisane przez naszych współwyznawców na ten temat, które – mamy nadzieję – pozwolą Państwu spojrzeć na to zagadnienie ze świeżej perspektywy. Były one przedmiotem rozważań synodalnej Komisji Problemowej i być może Synod naszego Kościoła wypracuje stanowisko w tej sprawie. Skoro o Synodzie mowa, to publikujemy sprawozdanie z ostatniej, zeszłorocznej jego sesji. Często słyszy się, że nikt nie wie, o czym był Synod – mamy nadzieję, że obszerna i ciekawa relacja p. Mincera kilka spraw wyjaśni i przybliży jego pracę. Wychodząc naprzeciw dyskusji na temat homoseksualizmu, która się tam odbyła, a także widząc ferment, jaki ta tematyka wywołuje w kraju i w naszych siostrzanych Kościołach za granicą, postanowiliśmy opublikować cztery teksty o homoseksualizmie w ujęciu biblijnym. Prezentujemy zatem Państwu cztery dokumenty – od bardzo konserwatywnego, po bardzo liberalny, tak aby móc się zapoznać ze wszystkimi argumentami w tej trudnej i delikatnej dyskusji. Być może staną się one podstawą do studiów biblijnych i rozważań w parafiach. Zaznaczmy, że obecnie Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP nie ordynuje osób o orientacji homoseksualnej.
     Mamy jako Redakcja nadzieję, że niezależnie od naszych indywidualnych opinii w tej sprawie, pamiętać będziemy, że ta tematyka dotyka ludzi z krwi i kości – nie tylko samych osób homoseksualnych w naszym Kościele, ale także ich rodziców, rodzeństwo i krewnych, którzy zasiadają w ławkach kościelnych.
     Pamiętajmy zatem, by w dyskusji zadbać o okazywanie szacunku i zrozumienia dla drugiej strony i nieustannie mieć na uwadze pytanie: „Co powiedziałby Jezus?”
     Oprócz tego, jak zawsze, prezentujemy w piśmie kazanie, rozmyślania, modlitwy.
     Mamy nadzieję, że nasz nowy numer zyska Państwa uznanie – jak zawsze czekamy na listy i emaile!

Redakcja