Drukuj

NR 4/2012

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa rąk ostatni w tym roku numer „Jednoty”. Relacjonujemy w nim wydarzenia, które w ostatnim czasie miały miejsce w życiu kościelnym i ekumenicznym. Publikujmy też kilka artykułów problemowych z zakresu teologii, historii i kultury.

Jesień przyniosła wiele wydarzeń zarówno w Polsce jak i zagranicą. Piszemy m.in. o posiedzeniach (nie tylko jesiennych) Synodu Kościoła ewangelicko-reformowanego, jubileuszu parafii w Łodzi, ekumenicznej debacie o Reformacji, która miała miejsce w Lublinie, oraz o Zgromadzeniu Ogólnym Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

Publikujemy też ostatni odcinek cyklu o sakramentologii Jana Kalwina autorstwa Rafała M. Leszczyńskiego. Problematyki tej w kon­tekście ekumenicznym dotyka też Mirosława R. Weremiejewicz, która trzydzieści lat po podpisaniu Dokumentu z Limy pokazuje, jak rozbieżności w rozumieniu sakramentów przeszkadzają w osiągnięciu jedności chrześcijan różnych wyznań.

Mamy nadzieję, że niniejszy numer „Jednoty” spotka się z Państwa zainteresowaniem.