Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2012

17 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Jó­zef Michalik oraz zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Cyryl podpisali „Wspól­ne przesłanie do narodów Polski i Rosji”. W tekście dokumentu z jednej strony wezwali do pojednania polsko-rosyjskiego, a z drugiej wskazali, jakie – ich zdaniem – zagrożenia niesie współczesna cywili­zacja. Przedstawiamy trzy krótkie komentarze na temat tego przesłania.

 

Pojednanie zależy od nas samych

Jest to dokument bezprecedensowy nie tylko w relacjach kato­licko-prawosławnych. Po raz pierwszy oba Kościoły mówią razem, zwracając się do swoich wiernych w najbardziej palących sprawach nie tylko relacji dwustronnych, ale także zagrożeń, które niesie współczesność. Los dialogu i pojednania polsko-rosyjskiego został złożony w ręce wiernych obu Kościołów, narodów i wszystkich lu­dzi dobrej woli. Jest to całkowita zmiana, otwierająca perspektywy nowych wspólnych działań, co będzie miało znaczenie w świecie. W tym sensie podpisanie orędzia jest...

ks. Henryk Paprocki

Pełny tekst komentarza w płatnej części serwisu jednota.pl

 

Dialog i radykalizm

Wezwanie do dialogu, pojednania, wybaczenia, tolerancji i braterstwa zawsze powinno budzić radość i spotykać się z po­parciem. Dlatego cieszy podpisanie „Wspólnego przesłania do narodów Polski i Rosji” przez abp. Józefa Michalika i patriarchę Cyryla. Szkoda tylko, że katolicy i prawosławni w tym samym tekście wskazują wspólnego wroga – liberalizm.

Historia relacji polsko-rosyjskich nie jest łatwa. Do dziś są one obciążone wieloma uprzedzeniami, a schemat opozycji narodowo­ściowej Polacy – Rosjanie bywa uzupełniany...

Michał Karski

Pełny tekst komentarza w płatnej części serwisu jednota.pl

 

„Nie” dla pogardy, „tak” dla wspólnych wartości

Wielu ludzi pytało po ogłoszeniu tego wiekopomnego dokumentu: i co dalej? Odpo­wiadałem wówczas, by zacząć od siebie! Nie trzeba czekać na oficjalne kontakty i przedsię­wzięcia. Trzeba zacząć dobrze odnosić się do Rosjan, pomóc im, gdy napotkani pytają o dro­gę, porozmawiać z nimi, uśmiechnąć się. (...) Należy też przestać mówić z nutką pogardy „Rusek” czy „Ruski”. To są Rosjanie. Nikt z nas nie życzyłby sobie określenia „Polaczek” pod naszym adresem. I tak odchwaszczając język i myślenie coraz bardziej będzie...

ks. Józef Kloch

Pełny tekst komentarza w płatnej części serwisu jednota.pl

 

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

 

Czytaj również: fragmenty „Wspól­nego przesłania...”