Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2012

Zgromadzenie Ogolne Wspolnoty Kosciolow Ewangelickich w Europie, Florencja 2012 (logo)O 500-leciu Reformacji, kryzysie ekonomicznym i trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie mówiono podczas VII Zgromadzenia Ogólnego Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

Zgromadzenie we Florencji obradowało od 20 do 26 września. Jego motto brzmiało: „Wolni dla przyszłości”. Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (dawniej zwana Leuenberską Wspólnotą Kościołów) zrzesza ponad sto Kościołów ewangelickich tradycji luterań­skiej, reformowanej, metodystycznej i unijnej, w tym trzy Kościoły polskie: ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany i ewangelicko-metodystyczny (ten ostatni pośrednio, poprzez Zjednoczony Kościół Metodystyczny w Europie Środkowej i Południowej).

Gośćmi florenckiego Zgromadzenia byli przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Europejskiej Federacji Baptystycznej, Wspólnoty Kościołów Ewangelickich Bliskiego Wschodu, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Kościoła Anglii.

Podczas Zgromadzenia do Wspólnoty oficjalnie przystąpił Kościół Ewangelicko-Luterański Ekwadoru. Wprawdzie jest to Kościół działający w Ameryce Południowej, ale...

mk

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl