Drukuj

NR 4/2012

Tydzien Modlitw o Jednosc Chrzescijan 2012 - kosciol Sw. Marcina w Warszawie (fot. Michal Karski)

30 lat po przyjęciu Dokumentu z Limy wciąż brak gościnności eucharystycznej między chrześcijanami różnych wyznań. Na zdjęciu: eucharystia katolicka podczas mszy w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 19 stycznia 2012 r., kościół rzymskokatolicki Św. Marcina w Warszawie (fot. Michał Karski)

 

30 lat Dokumentu z Limy

 

Chrzest, Eucharystia i posługiwanie duchowne (urząd duchowny) – łączą, czy dzielą naśladowców Chrystusa? Oto nieortodoksyjne spojrzenie członka Kościoła ewangelicznego.

Trzydzieści lat temu, w 1982 r. w Limie (stolicy Peru), na posiedzeniu plenarnym Komisji Wiara i Ustrój Kościoła Światowej Rady Kościołów przyjęto uzgodniony tekst dokumentu o nazwie Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne, zwanego również BEM od pierwszych liter tytułu angielskiego (Baptism, Eucharist, Ministry) lub po prostu Dokumentem z Limy.

Sakrament chrztu został ustanowiony przez zmartwychwstałego Chrystusa, który nakazał go udzielać wszystkim narodom świata (Mk 16,16; Mt 28,19). Powszechną praktyką jest udzielanie go w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Równie powszechnie wymagana jest wiara samego katechumena lub rodziców chrzestnych dziecka. Dla wszystkich Kościołów chrzest jest wydarzeniem wielkiej wagi, wszystkie traktują go jako wypełnienie polecenia Zbawiciela, zaliczając do sacramenta maiora. Jeśli spojrzymy na chrzest w sposób wyżej opisany, to będzie on swoistym „znakiem firmowym” wszystkich chrześcijan, łączącym w jedno tych, którzy kiedykolwiek stali się członkami jakiejkolwiek denominacji, członkami Kościoła rozumianego jako Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa.

Wieczerza Pańska również została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20; 1 Kor 11,23-26) i także jest praktykowana przez wszystkich chrześcijan, choć...

Mirosława R. Weremiejewicz

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl