Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 4/2012

Grob rodzinny Bertoldow Neumanow - cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie (fot. Ewa Jozwiak)

Grób rodzinny Bertoldów Neumanów na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie (fot. Ewa Jóźwiak)

 

Na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie od roku 1792, czyli już 220 lat, chowane są doczesne szczątki osób różnych wyznań i narodowości. Na płytach i pomnikach nagrobnych znaleźć można nazwiska polskie, niemieckie, angielskie, francuskie, włoskie. Obok ewangelików reformowanych spoczywają tu adwentyści, anglikanie, arianie, metodyści, także Żydzi i agnostycy, gdyż nekropolia przy ul. Żytniej 42 przygarnia wszystkich odrzuconych.

 

Ten mały cmentarz o powierzchni zaledwie 1,5 ha

jest świadkiem Wielkiej Historii

W 1794 r., podczas insurekcji kościuszkowskiej, oba wolskie cmentarze ewangelickie weszły w skład systemu fortyfikacji stolicy. Ich twórcą był dowódca korpusu inżynierów, pułkownik, a niebawem – z rozkazu Tadeusza Kościuszki – generał Karol Józef Sierakowski. Dowodził on również oddziałem wojsk polskich. W 1804 r. został odznaczony Orderem Orła Białego, a w roku 1812 mianowany generałem dywizji, zastępcą ministra wojny, zaś w okresie Królestwa Kongresowego piastował godność senatora-wojewody. Sierakowski pochodził z zubożałej szlachty, niegdyś wyznania ariańskiego. Pochowany został w 1820 r. na cmentarzu ewangelicko-reformowanym.

Walki toczone tu podczas insurekcji kościuszkowskiej spowodowały zniszczenia budynków gospodarczych, ale znacznie większe straty poniosła...

Irena Scholl

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl