Drukuj

NR 1/2013, ss. 16-17

Portret wspolczesnego polskiego ewangelika (A. Weigle)

 

Warszawskich ewangelików charakteryzuje przede wszystkim liberalizm światopoglądowy, wysoki poziom zaufania do ludzi, pracowitość oraz racjonalność. Poza tym samodzielnie budują swój system etyczny, lubią demokrację w Kościele i są zadowoleni z życia parafialnego.

Między czerwcem a sierpniem 2011 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród ewangelików warszawskich – zarówno luteran, reformowanych, jak i metodystów. Pomysłodawcą badań był Andrzej Weigle, kurator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. W realizacji projektu wzięła udział Katedra Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, kierowana przez prof. Juliusza Gardawskiego.

Podczas XVII Forum Ewangelickiego, które we wrześniu 2011 r. odbyło się w Warszawie, zaprezentowano wstępne wyniki sondażu. W maju 2012 r. światło dzienne ujrzał 48-stronicowy raport z tych badań pt. „Portret współczesnego polskiego ewangelika”, autorstwa Andrzeja Weiglego i Juliusza Gardawskiego. Na cele badania rozprowadzono ok. 500 ankiet. Kwestionariusze wypełniło i odesłało 220 respondentów: 169 luteran, 40 reformowanych, 5 metodystów oraz 6 osób z innych Kościołów bądź nienależących do żadnego związku wyznaniowego.

Przed wyciągnięciem wniosków z tych badań należy pamiętać, że respondenci to w większości ludzie starsi, z nadreprezentacją osób dobrze wykształconych. W porównaniach z ogółem warszawian, a tym bardziej całego społeczeństwa, należy zachować więc ostrożność. Badanie też nie jest w pełni reprezentatywne dla samych warszawskich ewangelików, gdyż możemy się jedynie zapoznać z opiniami tych osób, które zadały sobie trud wypełnienia długiego kwestionariusza oraz wysłania go do Katedry Socjologii Ekonomicznej. Zbadane zostały więc tylko takie osoby, które uznały, że warto się przyczynić do realizacji takiego badania, i miały w sobie poczucie obowiązku.

Tym niemniej da się uchwycić pewne tendencje, które pozwalają na ostrożną charakterystykę warszawskich ewangelików.

Religijność

84% badanych zadeklarowało, że chodzi do kościoła co niedzielę albo w miarę regularnie. Obserwując frekwencję na nabożeństwach łatwo stwierdzić, że w rzeczywistości odsetek ten jest niższy. Tym niemniej wiemy, że badani byli w ogromnej większości osobami dość regularnie uczęszczającymi na nabożeństwa, a ta informacja jest dość cenna przy analizie kolejnych danych.

Okazuje się, że tradycyjne, ewangelickie cnoty pobożnościowe – modlitwa i samodzielne czytanie Biblii – wcale już nie są tak popularne. Prawie co czwarty respondent przyznał, że...

Michał Karski

 

Pełny tekst artykułu po zalogowaniu w serwisie.

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

* * * * *