Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2014, s. 5

Pod dobrą gwiazdą

W tym roku Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan (18–25 stycznia) przyświeca szczególnie dobra gwiazda ekumeniczna. Temat Tygodnia zaczerpnięty jest z 1. rozdziału Listu do Koryntian, w którym Paweł usilnie nawołuje do jedności, stawiając pytanie, które przemawia do naszego sumienia: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (1 Kor 1,13).

To pytanie od razu przywołuje na myśl tragiczną sytuację podzielonego chrześcijaństwa, bowiem istniejący nadal rozłam w Kościele należy postrzegać jako podział tego, co ze swej natury jest niepodzielne, czyli jedności Ciała Chrystusa. Właśnie ten bolesny problem zainspirował do opracowania dekretu Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie Unitatis redintegratio, którego 50. rocznica ogłoszenia przypada w tym roku [21 listopada – przyp. red.].

Ważnym wydarzeniem 2014 r. będzie przede wszystkim upamiętnienie rocznicy historycznego spotkania patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Atenagorasa z Biskupem Rzymu, papieżem Pawłem VI, które odbyło się 50 lat temu w Jerozolimie, a dokładnie 5 i 6 stycznia 1964 r. Ogłoszona wówczas obustronna wola przywrócenia miłości między obydwoma Kościołami (...) pozostaje w naszych oczach trwałą ikoną ekumenicznego otwarcia na pojednanie.

 

Kard. Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan

Za: www.opoka.pl (pełny artykuł w języku włoskim został opublikowany w „L'Osservatore Romano”).