Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2015, s. 5

In vitro jest godziwe

W 2009 r. synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przyjął niemal jednomyślnie, przy jednym tylko głosie wstrzymującym, oświadczenie w sprawie dopuszczalności stosowania metody in vitro. Stwierdzamy w nim, że Kościół luterański w RP akceptuje stosowanie metody in vitro jako sposobu leczenia niepłodności i widzi w niej formę wspierania wartości rodzinnych i działania dla dobra rodziny. Oceniamy, że korzystanie z metody in vitro w celu rodzicielskiego spełnienia jest godziwe.

Nie tylko luteranie, ale i też część prawosławia akceptuje metodę in vitro. I chociaż Cerkiew uważa, że in vitro to ostateczność, np. w sytuacji, gdy brak dziecka grozi rozpadem rodziny, nie stwierdza, że to metoda niegodziwa i absolutnie nieakceptowalna. Dlatego wypowiadanie się [o in vitro] niektórych hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego w imieniu całego chrześcijaństwa przekracza nie tylko debatę bioetyczną, ale też i ramy ruchu ekumenicznego. Przedstawiciel żadnego z Kościołów nie ma takiego prawa, chyba że stanowisko byłoby uzgodnione na forum Światowej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego.

 

„Biskup Marcin Hintz: In vitro jest godziwe”, rozmowa z ks. bp. Marcinem Hintzem, „Gazeta Wyborcza” z 13 lipca 2015 r., s. 3.