Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2017, s. 40

Marcina Lutra mysli nieznaneJubileusz 500 lat reformacji stał się ważnym wydarzeniem historycznym nie tylko w Niemczech, ale w znacznej części Europy. Jedną z jego konsekwencji stał się wzrost zainteresowania zarówno postacią Marcina Lutra, jak i innych wybitnych ludzi reformacji. Obserwujemy to w publicystyce, działalności wydawniczej (także w Polsce wydano z tej okazji kolejną biografię reformatora), a nawet w turystyce (duży popyt na odwiedzanie miejscowości i obiektów związanych z Lutrem i historią reformacji). W Polsce obecność materiałów związanych z jubileuszem w oficjalnych mediach jest więcej niż skromna, ale ze względu na aktualną sytuację polityczną trudno było się spodziewać innego obrotu sprawy. No cóż, jako protestanci w tej sytuacji możemy tylko – jak to określił Wojciech Młynarski – „robić swoje”. Jedną z metod, by „robić swoje” z pewnością jest wydawanie własnych publikacji na ten temat. Co prawda, ich odbiorcami są głównie sami protestanci, ale jest też nadzieja, że przy odpowiednim rozpropagowaniu informacje o nich trafią także do innych środowisk, bo osób interesujących się reformacją i protestantyzmem w naszym kraju nie brakuje.

Jedną z polskich publikacji wpisujących się w jubileusz jest dość nietypowa książka „Marcina Lutra myśli (nie)znane”. Składa się ona z cytatów z różnych pism (najczęściej prywatnych, np. listów) reformatora, całkowicie subiektywnie dobranych przez autora. Kamil Basiński, pochodzący z jeleniogórskiej parafii ewangelicko-augsburskiej doktor chemii, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie mieszkający w Stuttgarcie i pracujący w koncernie Mercedes-Benz, historią reformacji zajmuje się hobbystycznie od lat (co nie oznacza, że w sposób dyletancki). Jest zresztą członkiem Towarzystwa Historii Kościoła w Wirtembergii (Szwabii), co z pewnością stanowi istotną rekomendację. Biegła znajomość języka niemieckiego i łaciny umożliwia mu studiowanie pism Lutra w oryginale; samodzielnie dokonał zarówno wyboru cytatów, jak i ich przekładu na język polski.

Celem tej książki było „odbrązowienie” postaci reformatora, przedstawienie go jako człowieka z krwi i kości, mającego swoje słabości, zamiłowania, nieprzeciętne poczucie humoru, ale też ostry język, który często skłaniał go do wypowiadania się w wielu kwestiach niekoniecznie zgodnie z „poprawnością polityczną”. Nie wszystkim oczywiście ten sposób przedstawienia postaci Lutra musi się podobać, ale...

 

Pełny tekst artykułu (po zalogowaniu w serwisie)

Jak uzyskać pełny dostęp do zasobów serwisu jednota.pl

 

„Marcina Lutra myśli (nie)znane”, wybrał i przełożył Kamil Basiński, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka 2017, s. 104

* * * * *

Joanna Szczepankiewicz-Battek – doktor habilitowana nauk o Ziemi, specjalistka w zakresie geografii historycznej i geografii religii, profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu