Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2022, s. 4

Oświadczenie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie

„Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją” (Jr 29,11)

Bezprecedensowa sytuacja wojennego zagrożenia, z którym muszą się teraz mierzyć nasi ukraińscy Bracia i Siostry, napawa nas głębokim smutkiem i lękiem. Codziennie widzimy obrazy narastającego kryzysu i słyszymy wojenne werble. Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, co muszą teraz czuć nasi przyjaciele, których domowy spokój został tak brutalnie naruszony. Są oni przecież często naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, współwyznawcami, żyją i pracują obok nas, często niezauważeni. Muszą wiedzieć, że nie są sami, że dzielimy z nimi ten lęk i przerażenie, którego doświadczają.

Wojna, wobec której stają, zawsze niesie przede wszystkim cierpienie i śmierć najsłabszym. Wojna jest straszna, choć tak łatwo o tym zapominamy. Dotyka nas wszystkich i zmienia. Często rani i okalecza ciała i dusze. Nie istnieje podział na wojnę sprawiedliwą i niesprawiedliwą, każda wojna jest przeciwna woli Bożej, ponieważ wolą Bożą jest pokój a nie wojna, miłość a nie nienawiść i życie a nie śmierć.
Jako chrześcijanie i ewangelicy reformowani modlimy się, by dobry Bóg Pokoju dał naszym Braciom i Siostrom z Ukrainy siły i mądrość, która pozwoli przetrwać im ten trudny czas. By chronił ich od przemocy, gier politycznych, przed wykorzystywaniem i nadużyciami.

Po obydwu stronach konfliktu, zarówno ukraińskiej, jak i rosyjskiej, są ludzie, którzy chcą żyć w pokoju, przyjaźni i otwartości ze swymi sąsiadami, wyrażają to otwarcie i głośno, za co ponoszą bolesne i tragiczne konsekwencje ze strony swych władz i rodaków. Prosimy Boga, by ich wysiłki nie zostały zmarnowane, a stały się początkiem procesu pojednania.
Wzywamy więc wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się do modlitw o pokój. Prosimy Boga, by dał narodom świata mądrość i odwagę, by potrafiły stanąć w obronie sprawiedliwości i przeciwstawiały się złu.
Wzywamy wszelkie organizacje społeczne, religijne, polityczne, by włączyły się w działania mogące przeciwdziałać wszelkim skutkom kryzysu. Każda pomoc, którą możemy okazać myślą, słowem i czynem – nie jest zbyt mała.

Wreszcie wzywamy tych, którzy mają w swoich rękach polityczną sprawczość, by nie ustawali w wysiłkach i staraniach o czynienie pokoju. Wierzymy, że Bóg da Wam siłę.
Wierzymy, że Bóg wniesie nadzieję w zmęczone i zalęknione dusze naszych Braci i Sióstr.
Wierzymy, że Bóg da pokój nam wszystkim.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

23 lutego 2022 r.