Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 3/2022, s. 6-9

Święto Kościoła w środku Polski 2022

SPOTKAJMY SIĘ
 Od 22 do 24 lipca w Zelowie odbywało się spotkanie ewangelizacyjne „Święto Kościoła w środku Polski” (dawnej Tydzień Ewangelizacyjny). W programie znalazły się: seminaria, koncerty, zajęcia dla dzieci. Punktem centralnym spotkania było niedzielne nabożeństwo.

Jest to kontynuacja Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie, który zapoczątkowano w 2006 r. i od tego czasu organizowany jest na terenie parafii ewangelicko-reformowanej. I jak co roku, jego zapowiedzią, na tydzień przed, 16 lipca, było „Śniadanie dla mężczyzn”, na które zaprosiła kilkunastoosobowa grupa mężczyzn w różnym wieku, która od wielu lat spotyka się kilka razy w roku, aby spędzać ze sobą czas, a teraz przygotowała smaczne śniadanie dla szerszego grona zainteresowanych mężczyzn. Śniadanie było połączone z wykładem o męskich ambicjach i obchodzeniu się z nimi.

Zaś na weekend 22–24 lipca organizatorzy zaprosili na grillowy piątek dla rodzin połączony z zajęciami dla dzieci oraz seminarium o emocjach i relacjach w rodzinie. W sobotę odbyły się trzy kolejne seminaria: „Jak żyć po stracie i jak żyć z tymi, którzy kogoś stracili?” (Joanna Kluczyńska), „Czy Kościół (jaki?) ma sens?” (ks. Tomasz Pieczko) oraz „O czym i dlaczego nie rozmawiamy w Kościele?” (Maciej Rogatko). Dzień zakończyło spotkanie połączone z koncertem zespołu NSA.

 Na zdjęciu powyżej: Wieczerza Pańska podczas nabożeństwa niedzielnego; poniżej: seminarium Agnieszki Godfrejów-Tarnogórskiej. Fot. PER Zelów

W niedzielę, 24 lipca, odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił biskup-elekt Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP ks. Semko Koroza (patrz s. 3). Zaraz po nim odbył się wspólny obiad, był też czas na rozmowy przy kawie. Po przerwie na posiłek odbyło się ostatnie seminarium nt. „O co chodzi w chrześcijaństwie?” (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska). Święto zakończył koncert zespołu Exodus 15.

Organizatorami spotkania były jak co roku: Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Diecezja Warszawska tego Kościoła.

 

WIZYTA STUDYJNA GAW
10 lipca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Bełchatowie gościli przedstawiciele Dzieła im. Gustawa Adolfa (GAW) w Saksonii – organizacji diaspory ewangelicko-luterańskiego Kościoła Saksonii, którzy odbywali podróż studyjną po Polsce.

Fot. PER Bełchatów

Organizacja ta wspiera w różny sposób ewangelickie Kościoły mniejszościowe. Wśród 6 projektów, przeznaczonych na ten rok, znalazła się Parafia Ewangelicko-Reformowana
w Bełchatowie. W spotkaniu wzięli udział członkowie Kolegium Kościelnego tutejszej parafii. O historii parafii opowiedział ks. bp Marek Izdebski. Goście zwiedzili kościół i budynki parafialne. Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem.

Fot. PER Bełchatów

 

WYPOCZYNEK NA MAZURACH
Mazury zawsze były kierunkiem wakacyjnych wypraw, miejscem wspaniałego wypoczynku na świeżym powietrzu i krainą nie tylko tysiąca jezior, ale i tysiąca niezapomnianych przygód. Tegoroczny wypoczynek młodych z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP odbywał się w dwóch miejscach: w Starych Juchach i w Mrągowie.

Na zdjęciach powyżej - odpoczynek w Starych Juchach. Fot. PER Zelów

Pod opieką ks. Tomasza Pieczko oraz Renaty i Iwony Kimmer, młodzi z parafii zelowskiej, kleszczowskiej i z Warszawy odpoczywali od 2 do 9 lipca w Starych Juchach na Mazurach. W bogatym programie znalazły się m.in.: poranne ćwiczenia sportowe, kąpiele w jeziorze, mecze siatkówki, były też zabawy i ćwiczenia w zastępach – nauka posługiwania się mapą, kompasem, nożem. Atrakcją wieczoru był udział w lokalnym pikniku integracyjnym. Spływ kajakowy okazał się wielką atrakcją. Była wyprawa do sali rozrywek i gier w Ełku, nauka kuglarstwa pobierana od profesjonalnej grupy kuglarskiej FireTeam. Nie zabrakło też codziennych rozważań biblijnych.

Z kolei pod okiem Elżbiety Byrtek, katechetki z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie, odpoczywały dzieci ze stołecznej Parafii Ewangelicko-Reformowanej oraz ich młodzi goście z jedną z mam – uchodźcy wojenni z Ukrainy. Ta grupa spędziła bardzo owocnie wakacje w Mrągowie.

 

JUBILEUSZ W ŻYCHLINIE
25 września odbyło się w kościele ewangelicko-reformowanym w Żychlinie koło Konina uroczyste nabożeństwo z okazji 200-lecia budynku tamtejszego kościoła. Po nabożeństwie odbył się koncert jubileuszowy w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. J. Paderewskiego w Koninie.

 

NASI GOŚCIE Z UKRAINY
Od początku wojny w Ukrainie Parafie Ewangelicko-Reformowane w Łodzi, Warszawie i Żychlinie pomagają uchodźcom – głównie matkom z dziećmi – goszcząc ich w domach parafialnych. Mimo różnic w wyznaniu niektóre z Ukrainek włączyły się w modlitwy o pokój, czytają też podczas nabożeństwa teksty biblijne po ukraińsku. Ich pobyt w naszych parafiach jest możliwy m.in. dzięki wsparciu First Church of Marlborough i pastorowi Kazimierzowi Bemowi oraz Lippische Landeskirche.

 

SPRAWIEDLIWY NIEMIEC
26 września w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych stołeczny Dom Spotkań z Historią posadził drzewka i położył kamienie upamiętniające tegorocznych Sprawiedliwych, wśród których był Wilhelm Hosenfeld – kapitan Wehrmachtu, który stał się znany po ocaleniu od śmierci polskiego Żyda, pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana w czasie II wojny światowej. W czasie okupacji pomagał również innym Polakom i polskim Żydom. Laudację wygłosił o. Wacław Oszajca i ks. Michał Jabłoński, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, która wystąpiła z wnioskiem o uhonorowanie tego Sprawiedliwego.

 

78. ROCZNICA LIKWIDACJI LITZMANSTADT GHETTO
31 sierpnia biskup-elekt ks. Semko Koroza wziął udział w obchodach 78. rocznicy likwidacji Litzmanstadt Ghetto w Łodzi.

 Fot. Ks. Paweł Kłys

NABOŻEŃSTWO IN MEMORIAM KROLOWEJ ELŻBIETY II
17 września odbyło się w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie dziękczynne nabożeństwo anglikańskie in memoriam Jej Wysokości Królowej Elżbiety II. Liturgię sprawował ks. David Brown, duszpasterz społeczności anglikańskiej. Krótkie wspomnienia zmarłej Monarchini wygłosili: Anna Clunes – ambasador Wielkiej Brytanii, Witold Sobków – dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Lloyd Brodick, ambasador Australii, Jeanette Sautner – Chrgé d’Affaires Kanady. Przed i po nabożeństwie była wyłożona księga kondolencyjna, do której uczestnicy modlitw mogli się wpisać.

 

KRÓTKO

 • Ks. bp Marek Izdebski uczestniczył 15 sierpnia w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w Łodzi.
 • Ks. Krzysztof Góral-Michałek, proboszcz Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, uczestniczył 15 sierpnia w bełchatowskich obchodach Święta Wojska Polskiego.
 • 12 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji 130 rocznicy urodzin gen. broni Władysława Andersa. W nabożeństwie w luterańskim kościele Św. Trójcy oraz na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Warszawie uczestniczył ks. kmdr por. Tadeusz Jelinek.
 • 3 lipca podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie jedenaście osób zostało przyjętych aktem konwersji do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP i stołecznej parafii. Na zdjęciu powyżej grupa nowych członków Kościoła i parafii.
  Fot. PER Warszawa
 • Ks. Kazimierz Bem z USA podczas wakacyjnego pobytu w Polsce wygłosił kazania w kościołach ewangelicko-reformowanych w Łodzi, Warszawie i Żychlinie.
 • 17 lipca podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie została ochrzczona Aleksandra Helena Ptaszek, córka Michała Ptaszka i Karoliny Zaorskiej.
 • 15 sierpnia członkowie Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie wzięli udział w nabożeństwie w kościele luterańskim w Zagórowie z udziałem potomków rodzin z Zagórowa, którzy przyjechali na tę uroczystość z Niemiec. Wraz z Żychlinianami w nabożeństwie uczestniczyli młodzi przedstawiciele rodzin ukraińskich mieszkających w tamtejszej parafii.
 • 21 sierpnia, w Niedzielę Izraela, podczas nabożeństwa w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie gościł Stanisław Krajewski z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, który wygłosił kazanie.
 • We wrześniu dziekan Marynarki Wojennej ks. komandor por. Tadeusz Jelinek uczestniczył w przedsięwzięciu Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego na ORP Arctowski.
 • 10 września z udziałem bp-elekta ks. Semko Korozy, odbyło się nabożeństwo na cmentarzu w Łuczanowicach, zorganizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie.
 • 11 września nabożeństwo wg liturgii ewangelicko-reformowanej poprowadził we Wrocławiu ks. Semko Koroza.
 • 14 września w parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie rozpoczął się nowy cykl spotkań „Południe z Biblią”, którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią powstawania Księgi, jej redakcji, kanonu biblijnego i innych zagadnień wprowadzających w świat Biblii.
 • 14 lipca odbyła się dziecięco-młodzieżowa wycieczka rowerowa zorganizowana przez Parafię Ewangelicko-Reformowaną w Zelowie. Celem wyprawy było malownicze miejsce: Lawendowa Barć pod lasem. Podczas warsztatów i lekcji plenerowej uczestnicy wycieczki dowiedzieli się wiele o pszczołach oraz ich życiu. Poznali tajniki robienia różnych gatunków miodów oraz mogli skosztować wielu z nich. Ostatnim etapem wycieczki był spacer w niezwykłym ogrodzie, pełnym krzewów i kwiatów, wśród przepięknie pachnącej lawendy. W wycieczce uczestniczyły również dzieci z parafii kleszczowskiej i warszawskiej.
 • W sierpniu młodzież z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie uczestniczyła w kilkudniowym wyjeździe integracyjnym do Tomczyc nad Pilicą, zorganizowanym przez Zosię Niemczyk, liderkę grupy, studentkę teologii w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Tego lata w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie odbyło się ciekawe i budujące spotkanie. Zbór odwiedzili Ellen Smith i Luciano Kovacs reprezentanci Presbyterian Mission Agency, Presbyterian Church of USA na Europę Środkową i Wschodnią, którzy zajmują się utrzymaniem relacji z Kościołami w naszym regionie oraz pomocą humanitarną oraz Uschi Pawlik z Fundacja Wiara i Tęcza i reprezentanci grupy Grupa Granica.