Drukuj

7 / 1994

(fragmenty)

Całe chrześcijaństwo na świecie, w tym i nasz Kościół, w perspektywie najbliższych 10-20 lat powinno liczyć się z koniecznością wzmożenia następujących działań:

Komisja Ewangelizacyjna proponuje w związku z tym podjęcie tematu niezupełnie wprawdzie nowego, ale takiego, który za kilka czy kilkanaście lat może stać się zupełnie nową metodą działania, odpowiednią dla chrześcijan żyjących w warunkach cywilizacyjnych XXI wieku, a przypominającą sposób funkcjonowania zborów wczesnego Kościoła. Ten sposób działania to m a ł e grupy. Oto opis ich funkcjonowania:

  1. Mała grupa składa się z czterech do ośmiu rodzin, przy czym przez rodzinę rozumie się małżeństwo z dziećmi, bezdzietne lub osobę samotną. Mała grupa powstaje lokalnie: w dzielnicy, na osiedlu, we wsi. Można więc mieć serdecznych przyjaciół na drugim końcu Polski, ale trzeba mieć poczucie przynależności do swojej lokalnej małej grupy.
  2. Mała grupa ma lidera-opiekuna, którego w działaniu wspomaga rodzina (najlepiej jego własna), wpływająca na życie towarzyskie i religijne całej grupy. Mała grupa ma także:
  1. Mała grupa jest miejscem realizowania chrześcijańskiego programu wzajemnej pomocy, wyrażania troski i zainteresowania życiem bliźniego. Mała grupa jest też miejscem, gdzie realizuje się proces duchowego wzrostu w poznawaniu i posłuszeństwie Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi.
  2. Mała grupa nie jest natomiast:

Gdyby jednak w każdym z wymienionych tu przypadków ludzie zechcieli przychodzić na spotkania wraz z rodzinami i uczestniczyli aktywnie w przygotowanym przez lidera programie – to stworzyliby właśnie małą grupę.

  1. Mała grupa to miejsce, gdzie można przyprowadzić sąsiada, znajomego z pracy czy nieznajomego z ulicy, by spotkał się z grupą chrześcijan w sposób niezobowiązujący (tzn. nie w kościele).
  2. Program spotkania małej grupy wygląda następująco:

Zaprezentowany tu schemat działania jest oczywiście zaledwie szkicem. Wypełnienie go treścią w rozmowach na ten temat, a przede wszystkim w bezpośrednim i konkretnym działaniu, zależeć będzie od pomysłowości i zaangażowania każdego z nas.

Komisja Ewangelizacyjna proponuje, by w okresie międzysynodalnym wszystkie Kolegia Kościelne zorganizowały w swoich parafiach spotkania i wieczory zborowe z udziałem członków Komisji, poświęcone dyskusji nad programem małych grup.

Ks. Roman Lipiński
[Przewodniczący Komisji Ewangelizacyjnej]