Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 1/2001

„Koniec stulecia i tysiąclecia zastaje nas (...) w takiej oto sytuacji ekumenicznej – trudnej, pełnej napięć i kontrowersji. I co dalej, ekumenio? (...) Chrześcijan czeka jeszcze wielki trud przezwyciężania rozbieżności. Jest to trud odkrywania większej mądrości w rozumieniu chrześcijaństwa i jego roli w świecie, coraz bardziej zsekularyzowanym i obojętnym na sprawy religii” – napisał ks. prof. Wacław Hryniewicz (Niepojęty Bóg, „Tygodnik Powszechny” z 8 października ub.r.; podkr. – red.), komentując m.in. watykańską deklarację Dominus Iesus. Pytanie o sens i przyszłość ekumenii stawiamy teraz właśnie, na początku nowego wieku i nowego tysiąclecia, a w jakiś czas po opadnięciu najgorętszych emocji wywołanych tym – z rozmaitych względów dyskusyjnym – dokumentem. Wypowiedzi autorów: protestantów i katolików, skupiają się na wątkach dotyczących stosunków ekumenicznych, pozostawiając w tle inną, niezmiernie ważną, kwestię: dialogu chrześcijaństwa z wyznawcami innych religii i światopoglądów (red.).