Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Droga siostrzana Redakcjo, Jubilatko!

Z wielką radością odkryliśmy, że już od 75 lat „Jednota” niestrudzenie kształtuje oblicze Polski, a szczególnie polskiego chrześcijaństwa, swoim ewangelickim istnieniem, głębokim słowem Bożym i ekumenicznym duchem. Od lat „Więź” jest wdzięczna Bogu, że może czerpać z waszego źródła słowa Bożego i ekumenicznej postawy. Dziękujemy!
Pomimo zmiennych losów dialogu katolicko-protestanckiego wierzymy, że dużo więcej łączy nasze Kościoły, a i nasze Redakcje, niż dzieli. Ufamy, że nieporozumienia wywołane Deklaracją „Dominus Iesus” i Notą o Kościołach siostrzanych, których treść w warstwie ekumenicznej także i nas mocno zaskoczyła (czemu daliśmy wyraz, publikując w numerze lutowym tekst ks. Wacława Hryniewicza pt. „Kościoły mniej siostrzane?”), szybko obrócą się – Bóg pisze prosto po liniach krzywych (!) – na korzyść pojednania chrześcijaństwa.
Życzymy „JEDNOCIE”, by rozświetlała polską scenę aż do powtórnego przyjścia Chrystusa!
Wszystkim Redaktorom i Pracownikom życzymy dużo zdrowia i radości z wykonywanej pracy.

Z wyrazami wielkiego szacunku, w imieniu młodszej o 31 lat redakcji „Więzi”

Cezary Gawryś
Zbigniew Nosowski