Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

Nr 5 / 2001

Psalmów w które ubieram się co dzień
Psalmów które spowijają mnie we śnie
Psalmów które świecą w mojej ciemności
Psalmów którymi oddycham
czasem szybko płytko
czasem do głębi
do zawrotu głowy
do śmierci

Anna Kamieńska*

_______________

* Do źródeł. Psalmy i inne przekłady poetyckie, Poznań 1988. Honorarium przekazano Hospicjum Onkologicznemu w Warszawie.