Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2023, s. 13

17 lutego odbyło się wyborcze zebranie Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).

Wybrano przewodniczącego oddziału, którym został ks. Michał Makula z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W skład nowego zarządu weszli: wiceprzewodniczący pastor Leszek Wakuła z Kościoła chrześcijan baptystów, sekretarz ks. bp Semko Koroza z Kościoła ewangelicko-reformowanego (dotychczas pełniący funkcję przewodniczącego), skarbnik ks. Stanisław Bankiewicz z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.