Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu
      ewangelicyzmowi i ekumenii

NR 1/2023, s. 13

Podczas pierwszego nabożeństwa tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie, 18 stycznia, odbyło się wręczenie nagród Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Statuetki otrzymali prof. Karol Karski i Andrzej Wójtowicz.

Nagrody wręczyli prezes i dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) – ks. superintendent Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP i ks. Grzegorz Giemza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Karol Karski jest profesorem teologii ewangelickiej, specjalizującym się w tematyce ekumenicznej, której poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia i twórczości. Jest emerytowanym pracownikiem naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i byłym pracownikiem PRE. Przez ponad trzydzieści lat wydawał czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Jest również autorem kilku książek. „Przez ponad pięćdziesiąt lat intensywnej pracy zawodowej i społecznej prof. Karol Karski dał się poznać jako człowiek z wielką determinacją budujący zbliżenie chrześcijan ponad podziałami wyznaniowymi, wolny od uprzedzeń konfesyjnych, życzliwie wspierający inicjatywy ekumeniczne pochodzące z różnych kręgów kościelnych, szczególnie doceniający rolę młodzieży i kobiet. Człowiek słowny, rzetelny, niestrudzenie pracowity i obowiązkowy. (…) stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego ruchu ekumenicznego, co jest oczywistą konsekwencją wieloletniej wytrwałej pracy i wiary w sens chrześcijańskiego i ludzkiego braterstwa” – czytamy w laudacji przygotowanej z okazji przyznania mu nagrody PRE.

Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej została ustanowiona w roku 2020. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”.

mk/PRE